FAQ - få svar på dine spørgsmål

Der er stadig ledige pladser på flere uddannelser

Vejen til drømmejobbet - 1

Skolen

 • Hvad er HANSENBERG for en størrelse?

  HANSENBERG er en moderne erhvervsskole.

  Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser, EUX og teknisk studentereksamen samt kurser og efteruddannelse. 

  Læs mere om:

 • Hvad tid starter undervisningen om morgenen?

  Mødetiderne afhænger af, hvilken adresse uddannelsen ligger på, da tiderne er passet ind efter busserne:

  • C. F. Tietgens Vej kl. 8.10
  • Skovvangen kl. 8.10
  • Vranderupvej kl. 8.25

   

  Se, hvilke uddannelser der ligger på hvilke adresser her

 • Fakta om uddannelserne på HANSENBERG

  Find faktaark og andre tryksager om uddannelserne på skolen

Adgangskrav og optagelse

 • Adgangskrav til Grundforløb 1

  Du kan begynde på Grundforløb 1, hvis du

  • søger direkte efter 9. eller 10. klasse, eller senest 2 år efter
  • har bestået folkeskolens afgangseksamen

  Værd at vide

  Du kan kun tage Grundforløb 1 én gang. Ønsker du bagefter at begynde på en uddannelse inden for et andet hovedområde, skal du begynde direkte på uddannelsens Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar.
  Se startdato under den enkelte uddannelse.

 • Adgangskrav til Grundforløb 2

  Du har afsluttet Grundforløb 1 – eller

  • det er mere end 1 år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse
  • du har mindst 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

  På enkelte uddannelser kan der være svære overgangskrav til hovedforløbet, det kan derfor være en fordel, hvis du har taget 10. klasse. Det kan fx være på uddannelsen til mekaniker, hvor du i løbet af de 20 uger på Grundforløb 2 skal bestå 4 fag på E-niveau.

  Under hver enkelt uddannelse (under fanebladet Uddannelsens opbygning) kan du se hvilke fag, du skal bestå i løbet af Grundforløb 2.


  Over 25 år?

  Hvis du er fyldt 25 år, skal forløbet tilrettelægges efter den joberfaring, du har i forvejen, og forløbet kan være kortere end 20 uger. Inden du begynder din erhvervsuddannelse, skal du kontakte en vejleder og have vurderet dine kompetencer. 

  Omvalg på grundforløbet

  Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, når du er begyndt – eller har afsluttet Grundforløb 2 – så har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse. Det gælder også, hvis du allerede er gået i gang med hovedforløbet.

  Du kan ikke tage Grundforløb 1 igen, men du kan starte direkte på uddannelsens Grundforløb 2. Hvis der er fag, du allerede har gennemført i dit tidligere forløb, skal du ikke tage dem igen.

  Du kan vælge mellem alle erhvervsuddannelser, men du kan kun vælge om 2 gange – medmindre du har en uddannelsesaftale.

 • Hvis dit karaktergennemsnit ikke er højt nok

  Er dit karaktergennemsnit ikke højt nok, kan du stadig blive optaget ved at bestå optagelsesprøven.

 • Besked om optagelse.

  Vi udsender løbende svar om optagelse.

 • Hvornår starter uddannelserne?

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

  Grundforløb 2 starter hvert år i januar, og for de fleste uddannelser starter der også hold op i august. Se under den enkelte uddannelse, hvornår der er opstart næste gang.

Sådan søger du ind

 • Direkte efter 9. eller 10. klasse

  Søger du ind direkte efter din 9. eller 10. klasse, ansøger du gennem optagelse.dk senest den 1. marts.
  Du får skriftligt svar senest den 1. juni.

  Når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse så søger du ind på Grundforløb 1.

 • Under 25 år, men mere end 1 år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

  Er det mere end 1 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, ansøger du gennem optagelse.dk.

  Find ansøgningsfristen under den enkelte uddannelse.

 • Efter gymnasial uddannelse

  Hvis du søger optagelse efter en afsluttet gymnasial uddannelse, ansøger du gennem optagelse.dk – kontakt os, og hør nærmere om dine muligheder.

 • Når du går på Grundforløb 1 - og gerne vil på Grundforløb 2

  Hvis du allerede går på Grundforløb 1, uanset hvilken skole du går på, og du gerne vil søge ind på Grundforløb 2, så skal du kontakte HANSENBERG på  

  7932 0100

  Spørg efter studiesekretæren for den uddannelse, som du gerne vil søge ind på.

 • Jeg HAR fået en læreplads, hvad er næste skridt?

  Har du en læreplads, er du garanteret optagelse:
  Din læreplads skal oprette en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk eller kontakte skolens virksomhedskonsulent.

  Efterfølgende vil du høre nærmere fra skolen.

 • Er jeg sikret en plads på skolen, hvis jeg har en godkendt uddannelsesaftale?

  Ja, hvis du har indgået uddannelsesaftale med et godkendt lærested, så er du sikret en plads på skolen.

  Din læreplads skal oprette en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk eller kontakte skolens virksomhedskonsulent.

 • Over 25 år

  Er du fyldt 25 år, søger du ind via optagelse.dk - du vil efterfølgende blive kontaktet for at få udarbejdet en RKV.

  Har du en læreplads, er du garanteret optagelse:
  Din læreplads skal oprette en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk eller kontakte skolens virksomhedskonsulent.

  Du kan også kontakte en studievejleder på forhånd for at få vurderet dine kompetencer.

 • Hvordan søger jeg optagelse på Grundforløb 2, hvis jeg kommer fra udlandet?

  Hvis du bor i udlandet, så søger du om optagelse på www.optagelse.dk 

 • Sådan søger du kvoteplads

  Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, men gerne vil ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning, så undersøg, om du har mulighed for at søge en kvoteplads.

  Vi får hvert år tildelt et antal kvotepladser på nogle af de adgangsbegrænsede uddannelser på Grundforløb 2. 

  Får du en kvoteplads, får du altså lov til at gå på Grundforløb 2 uden uddannelsesaftale. Mens du går på grundforløbet, skal du også være aktivt lærepladssøgende.

  Du kan ikke fortsætte på hovedforløbet, medmindre du til den tid har fået en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed eller får muligheden for at komme i skoleoplæring (se uddannelser med skoleoplæring).

  _______________

  Søg ind via optagelse.dk og vedhæft dine eksamenspapirer + i nogle tilfælde enten et kvote-ansøgningsbilag eller en motiveret ansøgning – afhængig af, hvilken uddannelse du søger ind på.

  Søger du ind på en af disse uddannelser, skal du vedhæfte en motiveret ansøgning:

  • Data- og kommunikationsuddannelsen
  • Fitnessuddannelsen
  • Frisør
  • Mediegrafiker
  • Webudvikler


  Søger du ind på en af disse uddannelser, skal du vedhæfte et udfyldt kvote-ansøgningsbilag:

  • Dyrepasser
  • Veterinærsygeplejerske

  Find dato for ansøgningsfrist og skolestart samt evt. kvotebilag under de enkelte uddannelser.

 • Ansøgningsbilag til kvoteplads

  Dette kvote-ansøgningsbilag skal du udfylde og vedhæfte sammen med dine eksamenspapirer på optagelse.dk, hvis du ikke har en elevplads og søger ind på en af disse uddannelser:

  • dyrepasser
  • veterinærsygeplejerske

   

  • Find bilaget via linket her - det åbner som Wordskabelon.

Kompetencevurdering og godskrivning (merit)

 • Hvornår er mit grundforløb forældet og skal tages om?

  Det skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, og det afhænger af, om de fagfaglige fag er ændret i mellemtiden. Der kan fx være kommet nye tegneprogrammer, ny bekendtgørelse eller nye love og regler for håndtering af arbejdsmaterialer eller andre ting.

 • Kompetencevurdering (RKV/IKV)

  REALKOMPETENCEVURDERING (RKV)

  Realkompetencevurdering (RKV/IKV) i AMU er en realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og de kompetencer, som du har tilegnet dig gennem erhvervserfaring, fritidsaktiviteter, kurser samt uddannelse.

  Hvis du arbejder inden for et fagområde, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, kan du få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

  På den måde kan du få et bevis på det, du allerede kan. Dokumentationen vurderes af en vejleder på HANSENBERG, som vil udarbejde din uddannelsesplan, så du får et grundlag for at kunne videreuddanne dig.

  Får at få foretaget en RKV skal du først indsamle dokumentation som fx eksamensbeviser, kursusbeviser, jobbeskrivelser, udtalelser, tjenestetidsattester og CV mv.

  • Få flere informationer
  • Bestil en Realkompetencevurdering RKV - ring på 7932 0100 og spørg efter vejledningscentret
 • Hvad er godskrivning (merit)?

  Har du bestået prøver ud over grundskolens 9. klasses afgangseksamen, kan du måske få godskrevet nogle af fagene på din erhvervsuddannelse.

  Har du for eksempel været til eksamen i engelsk i 10. klasse eller på handelsskolen, behøves du ikke tage faget igen på Grundforløb 2.

  En del af grundfagene i den uddannelse, du har valgt, kan være fagrelaterede. Det vil sige, at indholdet relaterer direkte til din kommende faglige uddannelse. Fx vil matematik for tømrere være relateret til tømrerfaget.

  Før du starter på Grundforløb 2, sammenligner vi de fag, som du skal have med de fag, som du allerede har haft. Det vil ske, når du kommer til  samtale inden skolestart.

  Søger du godskrivning, skal du vedlægge dokumentation på dine kvalifikationer, kopi af eksamensbeviser og lign.

  Er du over 25 år, så skal du også vedlægge dit CV, da relevant erhvervserfaring i nogle tilfælde også kan give godskrivning. Læs mere her.

 • Godskrivning, oversigt og forklaring
  • Niveau F
   • svarer til et niveau mellem 9. og 10. klasses niveau.
  • Niveau E
   • er 10. klasses niveau. Det er vigtigt, at du har aflagt 10. klasseprøven. Du kan ikke få merit, hvis du i 10. klasse er gået op til 9. klasseeksamen.
  • Niveau D
   • er niveauet mellem 10. klasse og 1.g på gymnasiet.
  • Niveau C
   • svarer til laveste niveau på gymnasiet. Dette niveau kan vælges i samråd med din faglærer, når du starter.
  • Niveau -
   • Et fag markeret med "-" er et eksamensfrit, brancherettet fag. Søger du godskrivning i et fag markeret med "-", skal du vedlægge dokumentation på dine opnåede kompetencer i faget.

SU, fjernundervisning og uddannelsesaften (åbent hus)

 • Hvor meget kan jeg få i SU?

  Du finder SUs satser her:

 • Yderligere spørgsmål til SU

  Har du yderligere spørgsmål vedr. SU, så ring til os på 7932 0100, og spørg efter SU, eller send en mail på su@hansenberg.dk

 • Er der mulighed for fjernundervisning?

  HANSENBERGs uddannelser udbydes ikke som fjernstudier.

 • Åbent Hus/Uddannelsesaften

  Kom til Åbent Hus på HANSENBERG og bliv klogere på de enkelte uddannelser

  Derudover har vi indimellem informationsaftener, workshops og rundvisninger på nogle af uddannelserne.

  • Find datoerne her

  _________________________________________________________

  - eller kontakt vejledningscentret for at få mere at vide.

  Tlf. 7932 0100

  hansenberg@hansenberg.dk

Læreplads, oplæring i udlandet, skoleoplæring og uddannelsesaftale

 • Hvad er en læreplads - og hvad består hovedforløbet af?

  Inden du kan starte på hovedforløbet - skal du have en læreplads, det vil sige, at du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du kan komme i lære.

  Når du starter på hovedforløbet, kommer hovedparten af uddannelsen til at foregå som oplæring i virksomheden dog afbrudt af perioder med skolegang.

  På uddannelsen til webudvikler er der ikke behov for en læreplads, og på nogle uddannelser er der også mulighed for at komme i lære i HANSENBERGs skoleoplæringscenter, hvis det ikke er lykkedes at finde en læreplads, men der er få pladser, og man skal opfylde en række betingelser for at blive optaget. Læs mere om evt. mulighed for skoleoplæring under den enkelte uddannelse.

  Der er flere forskellige aftaleformer

  En uddannelsesaftale kan indgås for hele aftaleperioden eller som restlæreforhold efter en tidligere uddannelsesaftale i samme uddannelse/speciale, men der findes også andre aftaleformer.

  Kort uddannelsesaftale
  En kort uddannelsesaftale skal som minimum omfatte én periode med oplæring i virksomheden og én skoleperiode fra hovedforløbet. Et fuldt uddannelsesforløb kan bestå af flere korte aftaler, dog max. 2 korte aftaler med samme virksomhed.

  Ny Mesterlære
  Grundforløbet erstattes helt eller delvist af oplæring på uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet har ansvaret for, at eleven når målene for grundforløbet i samarbejde med skolen. Med indgåelse af uddannelsesaftale udarbejdes der uddannelsesplan for grundforløbet.

  Kombinationsaftale
  Eleven indgår aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperioder.

   

 • Hvor finder jeg en oversigt over godkendte læresteder?
 • Hvor finder jeg formularen til en uddannelsesaftale?
 • Er der mulighed for at komme i oplæring i udlandet?

  Der er mulighed for at tage i oplæringsophold i udlandet, når du har taget bestået Grundforløb 2. Du skal selv finde lærestedet, som skal være godkendt til at uddanne elever. 

 • Skoleoplæring i HANSENBERGs skoleoplæringscenter

  HANSENBERGs skoleoplæringscenter er et alternativ til dig, der efter grundforløbet endnu ikke har fået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  Har du afsluttet Grundforløb 1 og 2, kan du søge en skoleoplæringsplads.

  Du skal opfylde 4 krav, før du kan optages:

  • Egnethed
  • Mobil geografisk
  • Mobil fagligt
  • Aktivt søgende

  Samlet i ét ord: EMMA.

  Som skoleoplæringselev skal du hele tiden kunne dokumentere, at du fortsat søger læreplads.

  Længden på uddannelsen er den samme, som hvis du var i lære hos en virksomhed. Mens du har HANSENBERG som din "mester", får du udbetalt en månedlig skoleoplæringsydelse.

  Har du spørgsmål?

  Bemærk, at det ikke er alle uddannelser, der udbyder skoleoplæring 

  Læs mere om, hvilke uddannelser der udbyder skoleoplæring, hvordan du søger en skoleoplæringsplads, dine muligheder som skoleoplæringselev og meget andet.

Skolehjem - Dormitory

 • Kan jeg bo på skolehjem?

  For at blive optaget på skolehjemmet, skal du have mindst 5 kvarters rejsetid til skolen, og der må ikke være en skole, der ligger tættere på din bopæl, hvor du kan tage den samme uddannelse.

  Hvis du opfylder disse betingelser m.fl., kan du bo på vores erhvervskostskole (skolehjem).

   

 • Betingelser for at få en plads på skolehjemmet
  • Du skal være optaget på en erhvervsuddannelse.
  • Du skal have mindst 5 kvarters rejsetid fra det sted, hvor du bor.


  Når du skal undersøge, om du er skolehjemsberettiget, skal du tage udgangspunkt i den nærmeste skole, der har uddannelsen. Hvis du er skolehjemsberettiget til den nærmeste skole, vil du også være skolehjemsberettiget hos os.

  Det er vigtigt at vide, på hvilken af skolens 3 adresser din kommende uddannelse foregår. Du skal tage udgangspunkt i din folkeregisteradresse. Du kan undersøge rejsetiden på www.rejseplanen.dk

  Kan du ikke blive optaget på erhvervskostskolen, kan du søge om at få en ungdomsbolig.

 • Ansøgning om plads på skolehjem

  Sådan søger du en plads på skolehjemmet

  Alle danske elever optaget på en af HANSENBERGs erhvervsuddannelser, skal ansøge digitalt på nedenstående link (kræver Nemid):

  Er du under 18 år, er det en forælder eller værge, der skal starte og udfylde blanketten for dig.

  Norske elever som er tilmeldt privatuddannelsen for veterinærsygeplejerske:

  Andre udenlandske elever skal anvende følgende blanket til ansøgning:

   

  For yderligere information, kontakt skolehjemmet på mail skolehjem@hansenberg.dk

 • Hvad koster det at bo på skolehjem?

  Pris for kost og logi på skolehjem: 612,50 kr. pr. uge (gældende pr. 1. januar 2024).

  Hvis du ikke opfylder betingelserne, men ønsker at bo her alligevel, er prisen for kost og logi 1.870 kr. pr. uge (gældende pr. 1. januar 2024).

 • Betaling af skolehjemsophold

  Du skal selv betale for skolehjem, hvis ikke du har en læreplads.

  Har du en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, i den periode du har skoleophold, så er der betalingsfritagelse for både dig og din læreplads.

  FØLGENDE ELEVER SKAL IKKE BETALE!

  • Elever under 18 år, som ikke har uddannelsesaftale. (Elever, som fylder 18 år under skoleopholdet, skal betale kost og logi fra kvartalet efter fødselsdagen.)
  • Elever med forsørgerpligt over for børn er også fritaget for betaling, hvis de vedlægger dåbs- eller navneattest (barnets) ved ansøgningen om plads på skolehjem. (Børnene kan ikke bo på skolehjemmet uden særlig ansøgning.)

  Ved efterfølgende skoleperioder skal der søges igen.

 • Skal jeg selv medbringe dyne og pude på skolehjemmet?

  Du skal selv medbringe dyne og pude samt sengetøj, når du skal bo på skolehjemmet på HANSENBERG.

  Andre regler, hvis du er: 

  Udenlandsk elev

  Du kan leje dyne og pude for kr. 300, men du skal selv medbringe sengetøj.

  Ønsker du at leje dyne og pude, skal du afkrydse det på ansøgningsskemaet til Skolehjemmet.

  N.B. Elever bosiddende i Danmark kan ikke leje dyne og pude.

   

  AMU-kursist eller Erasmus-elev

  Du får udleveret dyne og pude samt linnedpakke.

   

 • Information about the vocational boarding school in English - & Deutsch


Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden