Skole og praktik

Data og kommunikation på HANSENBERG

En erhvervsuddannelse er bygget op af 1-2 grundforløb og en hovedforløbsperiode, der veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse – eller har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 2 år – kan du begynde på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger.

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du en fagretning, hvor du kommer til at gå sammen med andre, som har valgt den samme retning.

  Fagretningen behøver ikke at høre under det valgte hovedområde – du har frit valg mellem alle fagretninger, der udbydes på HANSENBERG.

  Vælg mellem følgende 7 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

 • Adgangskrav til Grundforløb 1

  Du kan begynde på Grundforløb 1, hvis du

  • søger ind direkte efter 9. eller 10. klasse – eller senest 2 år efter afsluttet 9. eller 10. klasse
  • har mindst 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
  • er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse
  • har en uddannelsesaftale, og Grundforløb 1 er omfattet.

  Værd at vide

  Du kan kun tage Grundforløb 1 én gang. Ønsker du fx at begynde på en anden uddannelse inden for et andet hovedområde, skal du begynde direkte på uddannelsens Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar.
  Se startdato under den enkelte uddannelse

Data og kommunikation på Grundforløb 1

Data- og kommunikationsuddannelsen hører under fagretningen Teknik, mekanik og logistik.

 • Fakta om Grundforløb 2

  Er det mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på Grundforløb 2, hvor du vælger en specifik erhvervsuddannelse.

  Her bliver undervisningen målrettet erhvervsuddannelsens hovedforløb. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  På HANSENBERG kan du tage Grundforløb 2 på 25 erhvervsuddannelser.


  Grundforløb 2 varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

  (OBS: På veterinærsygeplejerskeuddannelsen varer grundforløbet 10 uger)

 • Adgangskrav til Grundforløb 2

  Du har afsluttet Grundforløb 1 – eller

  • det er mere end 1 år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse
  • du har mindst 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
  • du er blevet vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

  På enkelte uddannelser er der være svære overgangskrav til hovedforløbet, det kan derfor være en fordel, hvis du har taget 10. klasse. Det kan fx være på uddannelsen til mekaniker, hvor du i løbet af de 20 uger på Grundforløb 2 skal bestå 4 fag på E-niveau.

  Under hver enkelt uddannelse (under fanebladet Skole og praktik) kan du se hvilke fag, du skal bestå i løbet af Grundforløb 2.

  Over 25 år?

  Hvis du er fyldt 25 år, skal forløbet tilrettelægges efter den joberfaring, du har i forvejen, og forløbet kan være kortere end 20 uger. Inden du begynder din erhvervsuddannelse, skal du kontakte en vejleder og have vurderet dine kompetencer. 

  Omvalg på grundforløbet

  Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, når du er begyndt – eller har afsluttet Grundforløb 2 – så har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse. Det gælder også, hvis du allerede er gået i gang med hovedforløbet.

  Du kan ikke tage Grundforløb 1 igen, men du kan starte direkte på uddannelsens Grundforløb 2. Hvis der er fag, du allerede har gennemført i dit tidligere forløb, skal du ikke tage dem igen.

  Du kan vælge mellem alle erhvervsuddannelser, men du kan kun vælge om 2 gange – medmindre du har en uddannelsesaftale.

Data og kommunikation på Grundforløb 2

Du begynder uddannelsen på Grundforløb 2, hvor du får en grundlæggende viden om it, der gør dig i stand til at finde fejl og se sammenhænge mellem forskellige systemer.

Din undervisning tager udgangspunkt i fagene computerteknologi, informationsteknologi, operativsystemer, netværk og fejlfinding samt programmering.

På Grundforløb 2 skal du gennemføre og bestå grundfagene dansk E, matematik D (for optagelse alene på trin 1 dog E-niveau) og engelsk D (for
optagelse alene på trin 1 dog E-niveau).

Grundfag

 • Dansk E
 • Matematik D (for optagelse alene på trin 1 dog E-niveau)
 • Engelsk D (for optagelse alene på trin 1 dog E-niveau)
 • Derudover førstehjælp og brandbekæmpelse.

 • Hvad er en svendeprøve?

  EKSAMEN OG SVENDEPRØVE

  Svendeprøven er den afsluttende eksamen, hvor en elev/lærling viser, hvad han eller hun har lært ved at fremstille et svendestykke, dvs. et produkt, som er karakteristisk for faget.

  Svendestykket bliver vurderet af skuemestre (censorer), der er udvalgt af Det faglige Udvalg, og bliver bedømt som ”bestået”, ”veludført” eller ”særdeles veludført”. Derudover kan den højeste bedømmelse resultere i en bronze- eller en sølvmedalje.

 • Hvad er en praktikplads?

  En praktikplads vil sige, at man kommer i lære i en virksomhed. En erhvervsuddannelse veksler mellem skolegang og oplæring ude i virksomheden (skole- og praktikforløb). Det vil sige, at du skal have en praktikplads i en virksomhed for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

  Der er dog undtagelser, som fx uddannelsen til webudvikler, hvor der ikke er behov for en praktikplads, og på nogle uddannelser er der også mulighed for at komme i praktik på Praktikcenter HANSENBERG, hvis det ikke er lykkedes at finde en læreplads, og man samtidig opfylder betingelserne for at blive optaget. Læs mere om praktikcentret længere nede på siden.

   

  Flere lærepladser til elever på HANSENBERG

  HANSENBERG satte sig i 2015 det mål, at man inden udgangen af 2016 ville skaffe 10% flere lærepladser til elever end året før, og det mål er indfriet og mere til. Antallet af lærepladser er i 2016 steget fra 739 til 816.

  Det betyder, at færre skal i skolepraktik, og flere kan komme ud på arbejdspladserne og få den eftertragtede læreplads.

  Samtidig er skolen landets førende til at skaffe praktikpladser i udlandet

Hjælp til at finde praktik- og elevplads

 

For at gennemføre en erhvervsuddannelse er det vigtigt, at du finder en praktikplads efter grundforløbet. Du kan finde en praktikplads på flere måder.

HANSENBERGs praktikpladskonsulenter står klar til at hjælpe med at finde det rigtige match mellem elev og virksomhed.

 

Praktikpladsen.dk

Tilmeld dig som søgende på praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Når du har bestået Grundforløb 2, har du også mulighed for at komme i praktik i udlandet.

 

 • Find blanketter til uddannelsesaftaler her.

Vil du vide mere?

Find flere informationer, få tips til at søge praktikplads, og læs om praktikpladssituationen.

Har du ikke fundet en praktikplads?

På nogle uddannelser er der mulighed for at komme i skolepraktik ...

 

 • Skolepraktik i Praktikcenter HANSENBERG

  Praktikcenter HANSENBERG er et alternativ til dig, der efter grundforløbet endnu ikke har fået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  Har du afsluttet Grundforløb 1 og 2, kan du søge en skolepraktikplads (SKP).

  Du skal opfylde 4 krav, før du kan optages:

  • Egnethed
  • Mobil geografisk
  • Mobil fagligt
  • Aktivt søgende

  Samlet i ét ord: EMMA.

  Som SKP-elev skal du hele tiden kunne dokumentere, at du fortsat søger læreplads.

  Længden på uddannelsen er den samme, som hvis du var i lære hos en virksomhed. Mens du har HANSENBERG som din "mester", får du udbetalt en månedlig praktikydelse.

  Har du spørgsmål?

  Bemærk, at det ikke er alle uddannelser, der udbyder skolepraktik. 

  Læs mere om, hvilke uddannelser der udbyder skolepraktik, hvordan du søger en skolepraktikplads, dine muligheder som SKP-elev og meget andet.

Praktikpladssituationen

På HANSENBERG hjælper vi dig gerne med at få overblik over praktikpladssituationen. Se den aktuelle situation for skolens uddannelser i vores praktikpladsindeks, som jævnligt opdateres.

Uddannelser, hvor HANSENBERG har både Grundforløb 2 og hovedforløb:
Praktikpladsindeks

Uddannelser, hvor HANSENBERG har Grundforløb 2:
Praktikpladsindeks

Praktik i udlandet

UANSET HVILKEN ERHVERVSUDDANNELSE DU VÆLGER, HAR DU MULIGHED FOR AT KOMME I PRAKTIK I UDLANDET

Efter Grundforløb 2 har du mulighed for at tage en eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet. Ordningen hedder PIU, og du har mulighed for at få økonomisk hjælp i forbindelse med praktikophold i udlandet.

Et PIU-ophold kan som udgangspunkt finde sted overalt i verden. 
Dog skal du være opmærksom på lande, som det frarådes at rejse til af sikkerhedsmæssige årsager.

HVORDAN ER DINE MULIGHEDER FOR AT KOMME TIL UDLANDET?

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden