Erhvervsuddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse (EUD) veksler mellem oplæring i en virksomhed og undervisning på skolen

Der er stadig ledige pladser på flere uddannelser

Vejen til drømmejobbet - 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, kan du vælge mellem 6 fagretninger på Grundforløb 1. Hver fagretning dækker over en række forskellige uddannelser med et fagligt fællesskab.

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 2 år siden, skal du vælge en specifik uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2.

EUX

Flere af vores erhvervsuddannelser kan du også tage som EUX, som er en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og dermed det bedste fra 2 verdener.

 • Læs mere om EUX

Hvad er en erhvervsuddannelse?

Efter grundforløbet veksler en erhvervsuddannelse (EUD) mellem oplæring i en virksomhed (læreplads) og undervisning på skolen. Uddannelsen tager typisk 3-4 år og giver dig gode muligheder for et job i erhvervslivet eller videreuddannelse.

På HANSENBERG kan du vælge mellem 24 uddannelser. De 15 kan du gøre færdig hos os – resten kan du gøre færdig på andre skoler.

Hør Magnus, Cecilie og Mikkel fortælle lidt studiemiljøet

Skoleophold

Undervisningsformen er praktisk orienteret. Du lærer ved selv at udføre konkrete arbejdsopgaver. Undervisningen er fx tilrettelagt i projektforløb, hvor du gennemgår typiske arbejdsprocesser, lærer at bruge værktøj og maskiner, afprøver teknikker og arbejdsmetoder og øver dig.

Lærerne underviser, demonstrerer de færdigheder, du skal tilegne dig, og vejleder dig, når du skal løse opgaver. De har erhvervserfaring fra branchen og kan forklare dig, hvorfor du skal lære noget bestemt, og hvordan du kan bruge det, når du som faglært selv skal ud og arbejde med dit fag.

Oplæring på lærepladsen

Du går på arbejde og har de samme forpligtelser, der hører til det at være ansat i virksomheden.

Til gengæld skal virksomheden tage sig af din uddannelse og sørge for, at du lærer det, du skal, for at blive uddannet inden for faget. De skal også betale dig elevløn, overholde arbejdstidsregler m.m.

I perioder skal du tilbage på skolen og have undervisning. Skoleperioderne vil fremgå af din uddannelsesaftale med virksomheden.

Din måde at lære på

Vi lærer på forskellige måder og har forskellige behov og faglige interesser.

Hvad enten du er stærkest til det teoretiske eller det praktiske, kan vi på HANSENBERG tilpasse undervisningen til dig og din måde at lære på.

Du kan fx vælge fag, som giver dig ekstra støtte inden for områder, hvor du har brug for det.

Du kan også vælge at tage fag på ekstra højt niveau i forbindelse med EUX. Det er en god mulighed, hvis du overvejer at læse videre på en videregående uddannelse efter din erhvervsuddannelse.

Vil du vide mere?

7 gode grunde til at vælge en erhvervsuddannelse

 • Du veksler mellem undervisning på skolen og oplæring i en virksomhed (læreplads)
 • Du vælger en vej med mange job- og karrieremuligheder
 • Du kan arbejde som faglært i en branche, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft – også i udlandet
 • Du kan også vælge at starte dit eget firma eller arbejde som konsulent. De fleste firmaer foretrækker konsulenter, der har erfaring fra faget
 • Du kan videreuddanne dig inden for faget eller et beslægtet fag
 • Med EUX får du både en erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen
 • Når du også har en relevant håndværkeruddannelse, er du mere attraktiv, hvis du søger job som ingeniør eller arkitekt.

På HANSENBERG kan du vælge mellem et stort udvalg af erhvervsuddannelser

102

uddannelser på Grundforløb 1

24

uddannelser på Grundforløb 2

15

uddannelser på hovedforløb

Opbygning

En erhvervsuddannelse er bygget op af 1-2 grundforløb og en hovedforløbsperiode, der veksler mellem oplæring i en virksomhed (læreplads) og skoleophold.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse (eller senest 2 år efter) – kan du begynde på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger - dog er der adgangsbegrænsning på enkelte af uddannelserne.

  Alle har dansk og evt. et ekstra grundfag på Grundforløb 1 (fx engelsk eller matematik).

  Man kommer i en uges VFU (virksomhedsforlagt undervisning) på både Grundforløb 1 og 2.

   

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du mellem 6 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

 • Adgangskrav til Grundforløb 1

  Du kan begynde på Grundforløb 1, hvis du

  • søger direkte efter 9. eller 10. klasse, eller senest 2 år efter
  • har bestået folkeskolens afgangseksamen

  Værd at vide

  Du kan kun tage Grundforløb 1 én gang. Ønsker du bagefter at begynde på en uddannelse inden for et andet hovedområde, skal du begynde direkte på uddannelsens Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar.
  Se startdato under den enkelte uddannelse.

 • Fakta om Grundforløb 2

  Er det mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på Grundforløb 2, hvor du vælger en specifik erhvervsuddannelse.

  Her bliver undervisningen målrettet erhvervsuddannelsens hovedforløb. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  Man kommer i en uges VFU (virksomhedsforlagt undervisning) på Grundforløbet.

  På HANSENBERG kan du tage Grundforløb 2 på 24 erhvervsuddannelser.


  Grundforløb 2 varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

  (OBS: På enkelte uddannelser varer grundforløbet 10 uger)

 • Adgangskrav til Grundforløb 2

  Du har afsluttet Grundforløb 1 – eller

  • det er mere end 1 år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse
  • du har mindst 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

  På enkelte uddannelser kan der være svære overgangskrav til hovedforløbet, det kan derfor være en fordel, hvis du har taget 10. klasse. Det kan fx være på uddannelsen til mekaniker, hvor du i løbet af de 20 uger på Grundforløb 2 skal bestå 4 fag på E-niveau.

  Under hver enkelt uddannelse (under fanebladet Uddannelsens opbygning) kan du se hvilke fag, du skal bestå i løbet af Grundforløb 2.


  Over 25 år?

  Hvis du er fyldt 25 år, skal forløbet tilrettelægges efter den joberfaring, du har i forvejen, og forløbet kan være kortere end 20 uger. Inden du begynder din erhvervsuddannelse, skal du kontakte en vejleder og have vurderet dine kompetencer. 

  Omvalg på grundforløbet

  Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, når du er begyndt – eller har afsluttet Grundforløb 2 – så har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse. Det gælder også, hvis du allerede er gået i gang med hovedforløbet.

  Du kan ikke tage Grundforløb 1 igen, men du kan starte direkte på uddannelsens Grundforløb 2. Hvis der er fag, du allerede har gennemført i dit tidligere forløb, skal du ikke tage dem igen.

  Du kan vælge mellem alle erhvervsuddannelser, men du kan kun vælge om 2 gange – medmindre du har en uddannelsesaftale.

20 uger

Grundforløb 1

20 uger

Grundforløb 2

1 skoleår

Grundforløb 1+2

Adgangsbegrænsning

Nogle erhvervsuddannelser har adgangsbegrænsning til Grundforløb 2. Det betyder, at du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, inden du kan gå i gang med Grundforløb 2.

Hovedforløb

Inden du kan begynde på hovedforløbet, skal du have en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale er en kontrakt med en godkendt virksomhed (læreplads). Kan du ikke få en uddannelsesaftale, er det i nogle tilfælde muligt at komme i oplæring på skolen (skoleoplæring).

Hovedforløbet veksler mellem læreplads og skoleophold. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor mange skoleperioder der er, og hvor lange de er.

På HANSENBERG kan du tage hele uddannelsen på 15 af vores erhvervsuddannelser

Vil du vide mere?

Sådan søger du en læreplads.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden