Veterinærsygeplejerske

Med poten på pulsen

En veterinærsygeplejerske er en vigtig del af det team af fagfolk, dyreejere møder på dyreklinikken eller dyrehospitalet og altid kan spørge til råds.

Elsker du dyr? Godt. Men faktisk handler arbejdet om meget andet end hygge, klap og kæleri med hunde og katte. Det er alvor, når dyrenes helbred er i dine hænder.

Uddannelsesstart

Grundforløb 2

14. januar 2019

Grundforløb 2 starter normalt kun op i januar måned, men for de, der har fået en uddannelsesaftale med et praktiksted, starter der et ekstra hold op den 8. april 2018.

Tilmelding

Der er adgangsbegrænsning til Grundforløb 2 på denne uddannelse. 

Har du en praktikplads, så er du sikret optagelse. Du skal sende din praktikaftale til skolen for tilmelding.

Har du ikke en praktikplads, skal du søge en kvoteplads, vedhæftet et kvoteansøgningsbilag senest den 20. oktober 2018. Find bilaget længere nede på siden.
OBS, der er kun få kvotepladser. Kvotepladserne giver kun adgang til 10 ugers grundforløb, hvorefter en praktikplads er påkrævet.

Grundforløb 1

For dig, der netop har afsluttet 9. eller 10. klasse, hvor HANSENBERG er den nærmeste skole, der udbyder Grundforløb 1. Læs mere.
Uddannelsesstart august 2018.

 • OBS skolestart for EUV-elever (elever der er fyldt 25 år)

  Er du fyldt 25 år ved skolestart, så er du EUV-elev.

  EUV-elever starter ofte senere på Grundforløb 2 pga. godskrivning – og starttidspunktet afhænger af din realkompetencevurdering (RKV).
  Dvs. din uddannelse tilrettelægges individuelt afhængig af erhvervserfaring, uddannelse og lign.

  Startdatoen meddeles den enkelte elev.

 • Veterinærsygeplejerske - betalingsuddannelsen for udenlandske elever

  Betalingsuddannelsen følger den danske erhvervsuddannelse til veterinærsygeplejerske (VSP) og adskiller sig ved at være en privat uddannelse, som giver udenlandske elever fra en norsk, svensk eller islandsk klinik, mulighed for at tage hele praktikuddannelsen i én eller flere virksomheder i disse lande.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse – eller har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det seneste år – begynder du på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger.

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du en fagretning, hvor du kommer til at gå sammen med andre, som har valgt den samme retning.

  Fagretningen behøver ikke at høre under det valgte hovedområde – du har frit valg mellem alle fagretninger, der udbydes på HANSENBERG.

  Vælg mellem følgende 6 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august.

 • Fakta om Grundforløb 2

  Er det mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på Grundforløb 2, hvor du vælger en specifik erhvervsuddannelse.

  Her bliver undervisningen målrettet erhvervsuddannelsens hovedforløb. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  På HANSENBERG kan du tage Grundforløb 2 på 25 erhvervsuddannelser.


  Grundforløb 2 varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

ADGANGSBEGRÆNSNING

Bemærk, at der på uddannelsen til veterinærsygeplejerske er adgangsbegrænsning til Grundforløb 2.

 • Sådan søger du kvoteplads

  Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, men gerne vil ind på en uddannelse med adgangsbegrænsning, så undersøg, om du har mulighed for at søge en kvoteplads.

  Vi får hvert år tildelt et begrænset antal kvotepladser på nogle af de adgangsbegrænsede uddannelser på Grundforløb 2. 

  Der er rift om de få kvotepladser, der er.

  Er du heldig at få en kvoteplads, får du altså lov til at gå på Grundforløb 2 uden uddannelsesaftale. Mens du går på grundforløbet, skal du også være aktiv praktikpladssøgende.

  Du kan ikke fortsætte på hovedforløbet, medmindre du til den tid har fået en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed eller får muligheden for at komme i skolepraktik.

  Søger du en kvoteplads, så skal du udfylde et ansøgningsskema, som du skal vedlægge sammen med dine eksamenspapirer, når du søger ind på optagelse.dk.

 • Ansøgningsbilag til kvoteplads

  Husk, at der ingen garanti er for, at du får en kvoteplads, selv om du søger en.

  Ansøgningsfristen er den 15. november 2018 til Grundforløb 2 med start i januar 2019 - dog er fristen for at søge en kvoteplads på veterinærsygeplejerskeuddannelsen allerede den 20. oktober 2018.

  HUSK: Du skal ansøge på optagelse.dk og vedlægge et bilag med yderligere oplysninger.

  Find bilaget via linket på den enkelte uddannelse herunder:

Specialer

Dyrenes sygeplejerske

Som veterinærsygeplejerske, også kendt under forkortelsen VSP, hjælper du dyrlægen under undersøgelse, behandling og operation. Du plejer dyrenes sår, lægger forbindinger, vejer dem og tager røntgenbilleder, puls og temperatur. Blodprøver og undersøgelse af urin og afføring for sygdomme og orm er også blandt opgaverne.

Ikke bare mindre kæledyr kræver din opmærksomhed, men man kan også vælge heste som speciale.

Du rådgiver dyreejerne om behandling af deres dyr og vejleder om fodring, ormebehandling, lopper, lus, flåter, pelspleje, vask og brug af udstyr og legetøj.

Samtidig har du en række forskellige kontoropgaver. Derfor er det vigtigt, at du udviser både selvstændighed, kvalitets- og ordenssans i dit arbejde.

Du har travlt, og du nyder det.

Det laver en VSP'er

 • Optager røntgenbilleder
 • Udtager blodprøver
 • Undersøger blodprøver, urinprøver, fæcesprøver og andre prøver i klinikkens laboratorium
 • Assisterer dyrlægen under operation
 • Rådgiver om fodring, forebyggelse af sygdom, tandpleje, neutralisation og generel pasning og pleje af dyret
 • Renser tænder på dyr med ultralyd
 • Øretatoverer katte
 • Indskriver og hjemsender dyr fra operation og indlæggelse
 • Rådgiver om hjemmepleje af dyr
 • Bestiller butiksvarer, medicin og forbindingsmaterialer hjem til klinikken
 • Fører klinikkens regnskab
 • Planlægger markedsføring og pressekontakt

… og meget mere

 • Som veterinærsygeplejerske er det vigtigt, at du...
  • har en god fysik og er psykisk stærk
  • accepterer, at aflivning af dyr er en del af hverdagen
  • kan vise forståelse for dyreejere, der er kede af det
  • er ansvarsbevidst og serviceminded
  • kan arbejde selvstændigt
  • har sans for kvalitet og orden
  • gerne arbejder på skiftende tidspunkter og med kort varsel
  • falder godt i spænd med både kolleger og kunder
  • er indstillet på også at løse administrative opgaver.

Værd at vide

For at begynde på hovedforløbet af uddannelsen til veterinærsygeplejerske skal du skaffe dig en uddannelsesaftale med en dyreklinik eller et dyrehospital. Det kan være svært.

Ifølge Veterinærsygeplejerskernes Fagforening modtager de godkendte praktiksteder mange uopfordrede ansøgninger fra unge, som drømmer om at uddanne sig til veterinærsygeplejerske.

De fleste praktiksteder ansætter kun én elev om året, og mange kun én hvert tredje år. Du skal derfor gøre dig stor umage, hvis du skal gøre dig håb om en elevplads.

Christina Jensen er veterinærsygeplejerske og var også blandt modtagerne da HANSENBERG-medaljen blev overrakt i 2014.

Trin og specialer

 • Veterinærsygehjælper (trin 1)
 • Speciale
  • smådyr
  • heste (bemærk, at dette speciale har opstart hvert 3. år - næste gang i januar 2018)

Du kan afslutte uddannelsen som veterinærsygehjælper (trin 1) eller som veterinærsygeplejerske med speciale i smådyr eller med speciale i heste.

Som veterinærsygehjælper, også kaldet dyresygehjælper, veterinærtekniker eller dyretekniker, hjælper du dyrlægen med undersøgelse og behandling. Du står for kundebetjening og daglig pleje af dyr, fx i en dyrlægepraksis. Du har også forskellige kontoropgaver.

Som veterinærsygeplejerske med speciale i smådyr eller med speciale i heste sikrer du dyrene førstehjælp, du udfører laboratoriearbejde, udtager prøver på dyrene og gør udstyret klart til dyrlægens behandling.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Hovedforløbet til veterinærsygeplejerske smådyr eller heste tager 3 år og 3 måneder – heraf 50 uger på skole.

 

HANSENBERG udbyder begge specialer, og er det eneste sted i landet, hvor du kan tage uddannelsen til veterinærsygeplejerske med speciale i smådyr eller med speciale i heste.

Bemærk, at specialet heste kun starter op hvert 3. år. Næste opstart er januar 2018.

 • Uddannelsens beliggenhed (Organia)

  Uddannelsen er beliggende ca. 9 km fra skolens uddannelser på Skovvangen i Kolding.

  På denne adresse ligger uddannelserne

  • anlægsgartner
  • dyrepasser med speciale i forsøgsdyr
  • dyrepasser med speciale i dyrehandel
  • dyrepasser med speciale i zoo-dyr
  • EUX-dyrepasser
  • hestemanager
  • landmand med speciale i husdyr
  • landmand med retningen akvakultur
  • veterinærsygeplejerske
  • beslagsmed (hovedforløbet).

TAG DIN HEST MED I SKOLE

Hvis der er ledige bokse, har du mulighed for at få din hest opstaldet på skolen

Succes efter HANSENBERG

Som udlært veterinærsygeplejerske kan du blive ansat på en dyreklinik eller et dyrehospital. Du kan også arbejde som konsulent for et firma, der sælger lægemidler, foder eller udstyr til dyreklinikker, eller du kan arbejde i forsikringsbranchen.

Bemærk, at du skal søge Fødevarestyrelsen om autorisation efter endt uddannelse for at få ret til at udføre veterinærsygeplejerskearbejde i praksis.

Kan jeg læse videre?

Med svendebrevet i hånden kan du tage efteruddannelsen som fagveterinærsygeplejerske inden for forskellige fagområder, fx ledelse, anæstesi, klinisk etologi, tænder og rehabilitering.

 • Skal jeg vælge speciale inden start?

  Du vælger speciale inden start, og du kan ikke skifte speciale undervejs. Du kan vælge mellem specialet "smådyr" eller "heste". Vær opmærksom på, at vi kun starter specialet "hest" op hvert 3. år, og næste gang er i januar 2018.   

 • Skal jeg have en praktikaftale inden start?

  Du kan godt starte på grundforløbet, uden at du har indgået praktikaftale med et godkendt praktiksted, men vi anbefaler, at du har en praktikplads inden start.

 • Kan jeg få godskrevet noget at praktiktiden?

  Det er kun relevant erhvervserfaring der kan give godskrivning/merit for praktiktiden, og det skal søges ved det faglige udvalg for veterinærsygeplejersker i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale.

 • Kan jeg få godskrevet fag på skolen?

  Inden du starter på grundforløbet, vil du få mulighed for at søge godskrivning/merit for fag, du kan dokumentere, at du allerede har taget. Det foregår ved, at du skal udfylde et skema, inden du starter på grundforløbet.

 • Kan jeg bo på skolehjem?

  Opfylder du betingelserne, så kan du bo på skolehjem, når du er på skoleophold. Læs mere om betingelser og pris

 • Hvornår starter uddannelsen?

  Grundforløb 2 på veterinærsygeplejerskeuddannelsen starter hvert år i januar måned. Vær opmærksom på, at vi kun starter specialet "hest" op hvert 3. år, og næste gang er i januar 2018. Du skal have en uddannelsesaftale for at søge om optagelse, medmindre du er en af de få, der kommer ind, hvis du søger en kvoteplads.

 • Hvor mange gange skal jeg på skole?

  Ud over Grundforløb 2 på 10 uger, skal du på 5 skoleophold af hver 10 ugers varighed. Du skal på skole i 60 uger i alt.

 • Hvor mange får en praktikplads?

  Der indgås mellem 80-100 aftaler om året. Der er stor interesse for uddannelsen, og derfor er det meget svært at finde en praktikplads.

 • Hvor lang tid tager uddannelsen?

  Hvis du er under 25 år ved uddannelsesstart, så tager uddannelsen i alt 3 år  og 3 måneder + 10 uger på Grundforløb 2.

  Hvis du er over 25 år tager uddannelsen 3 år + 10 uger på Grundforløb 2.

 • Hvor kan jeg tage uddannelsen?

  Vi er den eneste skole i Danmark, der udbyder veterinærsygeplejerskeuddannelsen, så du kan ikke tage uddannelsen andre steder.

  Uddannelsen kan heller ikke tages som fjernundervisning på nettet.

 • Hvor finder jeg mere information om uddannelsen?

  Her kan du læse mere om, hvad der er værd at vide om uddannelsen.

   

 • Hvilke fag, skal jeg have?

  Der er dels teoretiske fag, dels praktiske fag på uddannelsens skoledel. I praktikdelen af uddannelsen arbejdes med praktiske mål, der dokumenteres i praktikbøger. Veterinærsygeplejerskeuddannelsen er en af de mere boglige erhvervsuddannelser.

  På grundforløbet skal du fx ud over praktisk og teoretisk veterinærfaglige fag også have følgende grundfag:

  • Informationsteknologi, F
  • Psykologi, F
  • (Afsætning, F ej krav men anbefaling)                     
  • Derudover færdsel, førstehjælp ved hjertestop og brand

  (F er et niveau mellem 9. og 10. klasse)

 • Hvad får jeg i løn?

  Hos Veterinærsygeplejerskernes Fagforening kan du få oplysning om løn.

 • Findes der skolepraktik på uddannelsen?

  Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

 • Er der mulighed for praktik i udlandet?

  Der er mulighed for at tage i praktik i udlandet, når du har taget dit grundforløb. Du skal selv finde praktikstedet, som skal være godkendt til at uddanne elever. Læs mere om praktik i udlandet.

 • Som veterinærsygeplejerske er det vigtigt, at du...
  • har en god fysik og er psykisk stærk
  • accepterer, at aflivning af dyr er en del af hverdagen
  • kan vise forståelse for dyreejere, der er kede af det
  • er ansvarsbevidst og serviceminded
  • kan arbejde selvstændigt
  • har sans for kvalitet og orden
  • gerne arbejder på skiftende tidspunkter og med kort varsel
  • falder godt i spænd med både kolleger og kunder
  • er indstillet på også at løse administrative opgaver.
 • Er der mulighed for fjernundervisning?

  Uddannelsen kan ikke tages som fjernundervisning på nettet.

 • Veterinærsygeplejerske - betalingsuddannelsen for udenlandske elever

  Betalingsuddannelsen følger den danske erhvervsuddannelse til veterinærsygeplejerske (VSP) og adskiller sig ved at være en privat uddannelse, som giver udenlandske elever fra en norsk, svensk eller islandsk klinik, mulighed for at tage hele praktikuddannelsen i én eller flere virksomheder i disse lande.

Skolepraktik

Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik.

Veterinærsygeplejerskernes dimission 2016 - se billederne

Nyhedsarkiv

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden