Landmand

Fra kælvende køer til fisk

en landmand kan også opdrætte fisk

På vores uddannelse til landmand kan du vælge specialet husdyr, herunder fx kvæg eller fiskeopdræt (akvakultur).

Det er ikke kun dyrene, du skal passe, bygninger og maskiner skal også vedligeholdes.

Har du mod på et alsidigt og udfordrende job?

 • Ansøgningsfrist og skolestart landmand

  Grundforløb 2 (For dig, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse)

  • Ansøgningsfrist 20. juni 2024
   Søg ind via optagelse.dk

   Har du en læreplads, er du garanteret optagelse:

   Din læreplads skal oprette en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk eller kontakte skolens virksomhedskonsulent.

  • Skolestart 5. august 2024

   

  Grundforløb 1 (For dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller senest i august 2 år efter)

 • Information til dig, der er student

  Hvis du er student, kan du søge ind på Grundforløb 2.
  En anden mulighed er at indgå en aftale om ny mesterlære*.

  Som student får du mere tid til fordybelse i faget

  Som student har du allerede haft hovedparten af de boglige fag på et højere niveau i gymnasiet, derfor får du i stedet mere tid til praktiske øvelser og fordybelse i faget på værkstedet, i køkkenet eller stalden afhængig af, hvilken uddannelse du vælger.

  Du er altid velkommen til at kontakte en af vores vejledere for at få svar på dine spørgsmål
  – på 7932 0100 eller via mail vejledning@hansenberg.dk

   

  Sådan søger du ind

  Du søger ind via optagelse.dk – helt som normalt.

   

  *Ny mesterlære betyder, at du kommer til at arbejde et år i virksomheden, hvor du får praktisk oplæring i virksomheden suppleret af korte ophold på skolen. For at gå denne vej skal du på forhånd have en uddannelsesaftale med en virksomhed. 
  Det er ikke muligt at vælge mesterlærevejen på uddannelserne til elektriker, veterinærsygeplejerske og vvs-energiuddannelsen.

 • Hvis ansøgningsfristen er overskredet

  Hvis ansøgningsfristen er overskredet, er du stadig velkommen til at søge ind på optagelse.dk

  Der er ingen garanti for, at der er flere pladser på den ønskede uddannelse, men du hører fra os, efter vi har modtaget din ansøgning.

JObbet som landmand er meget alsidigt

Som landmand arbejder du med husdyr og jordbrug. Det er et alsidigt og udfordrende erhverv, der i høj grad er fulgt med tiden og i dag involverer en lang række avancerede maskiner og redskaber.

Du planlægger arbejdsopgaverne, fodrer dyrene og renholder staldene. Samtidig vedligeholder du maskiner og bygninger, da der hele tiden bliver slidt på dem. Arbejdet – især på markerne – varierer meget med årstiderne, fx vil du i perioder opleve meget lange arbejdsdage.

En dag bliver du måske en af Danmarks dygtigste landmænd, der jonglerer med EU-direktiver og bistår køerne ved kælvning på din egen gård. Indtil da arbejder du som ansat på mindre eller større gårde og landbrug.

Typisk arbejder du selvstændigt med opgaverne, som i forbindelse med dyrehold også kan være sygdomsforebyggelse, avlsplanlægning og salg af udbyttet.

Din interesse i moderne teknologi giver dig samtidig en række fordele, når du fx skal betjene droner til overflyvning og inspektion af dine besætninger og marker.

På HANSENBERG driver vi økologisk landbrug og leverer økologisk mælk til mejeriet.

På HANSENBERG udbyder vi også retningen, akvakultur - opdræt af fisk.
Har du en passion for fisk?
Dambrugssektoren går de kommende år fra mange små og lavteknologiske anlæg til færre, men større og mere moderne, miljøvenlige anlæg. Disse anlæg kræver specialviden hos den, der skal betjene dem. Derfor udbyder HANSENBERG nu som det eneste sted i landet uddannelsen til landmand med akvakultur, opdræt af fisk og skaldyr.

Trin og specialer

Landbrugsassistent (trin 1)

Som landbrugsassistent planlægger og udfører du de almindeligt forekommende opgaver inden for landbruget.

Du kan bl.a. stå for et driftsafsnit – fx kvægbesætningen – på en større landbrugsejendom.

Specialer

 • Husdyr, herunder retningen: Akvakultur se folder
 • Planter 
 • Økologi
 • Jordbrugsmaskinfører 
 • Produktionsleder
 • Agraøkonom

Som landmand med specialet husdyr vurderer du dyrebesætninger og foderkvaliteter, planlægger avl, transporterer dyr og har styr på dyrevelfærd.

Du kan også vælge retningen akvakultur, som gør dig klar til at arbejde med fiskeopdræt i dam- og havbrug.

Som landmand med speciale i planter lægger du planer for såning, gødning og sprøjtning, arbejder med de mange maskiner og vedligeholder dem. Derudover står du for naturpleje og pasning af vildt.

Som landmand med specialet økologi arbejder du med dyrkning af afgrøder efter økologiske principper, herunder bæredygtig produktion, påvirkning af klima og biodiversitet.

Landmanden arbejder også med økologisk husdyrproduktion, hvor god dyrevelfærd er i centrum.

Som jordbrugsmaskinfører betjener du forskellige landbrugsmaskiner og bruger værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer.

Landmandselev Anders Beuschau Pedersen

Jeg elsker at fiske. I det hele taget har fiskeri altid interesseret mig. Derfor er det fedt med en uddannelse og et erhverv, hvor jeg kan få lov til at bruge mine hænder og samtidig arbejde med fisk hver eneste dag.

Anders er dus med fiskene

 • Som landmand er det vigtigt, at du...
  • sætter pris på mange timer i den friske luft
  • er frisk på et hårdt fysisk arbejde
  • trives med at stå på egne ben – uanset vejret
  • har interesse for administration og vedligeholdelse
  • er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendvagter
  • fokuserer på sikkerhed
  • tænker på miljøet.

Økologisk landmand

Fremtidens landmænd skal ikke blot have jord under neglene. De skal være virksomhedsejere og lede et moderne landbrug samt være klar til, at agere i en verden, hvor bl.a. bæredygtighed, klima, biodiversitet og natur vil få langt større betydning end tidligere. 

Økologisk Landsforening har oprettet en Instagram ved navn #derforlandmand, hvor man følger fire unge, der inviterer os med i marken, i stalden og i køkkenet - og giver os et indblik i deres verden under temaet Bæredygtigt generationsskifte.

Vælger du specialet økologi - bidrager du til en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

UDDANNELSENS længde, og hvor du kan tage den

Efter Grundforløbet varer uddannelserne:

Landbrugsassistent (trin 1) tager mellem 1 år og 4-7 måneder – heraf 16 uger på skole.

Landmand med specialet husdyr kan tage op til 3 ½ år. 

 

HANSENBERG udbyder hovedforløbet på uddannelsen landbrugsassistent og trin 2 med specialerne økologi og husdyr (herunder retningen akvakultur). 

Hovedforløbet på specialerne planter, jordbrugsmaskinfører, produktionsleder og agraøkonom udbydes af andre erhvervsskoler.

VÆLG UDDANNELSEN MED EUX

Med EUX åbner du flere døre, for du får både svendebrev og et gymnasialt eksamensbevis.
Det betyder, at du kan søge ind på en videregående uddannelse, hvis du skulle få lyst til det.

VIL DU VIDE MERE?

 • Find flere informationer under fanebladet EUX - i toppen på denne side.

Med akvakultur bliver kontakten til fx dambrug og ålefarme utrolig vigtig. På HANSENBERG har vi Danmarks eneste skole, som tilbyder akvakultur – det er erhvervsuddannelsen, hvor branchen allerede nu efterspørger færdiguddannede.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse (eller senest 2 år efter) – kan du begynde på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger - dog er der adgangsbegrænsning på enkelte af uddannelserne.

  Alle har dansk og evt. et ekstra grundfag på Grundforløb 1 (fx engelsk eller matematik).

  Man kommer i en uges VFU (virksomhedsforlagt undervisning) på både Grundforløb 1 og 2.

   

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du mellem 6 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

 • Fakta om Grundforløb 2

  Er det mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på Grundforløb 2, hvor du vælger en specifik erhvervsuddannelse.

  Her bliver undervisningen målrettet erhvervsuddannelsens hovedforløb. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  Man kommer i en uges VFU (virksomhedsforlagt undervisning) på Grundforløbet.

  På HANSENBERG kan du tage Grundforløb 2 på 24 erhvervsuddannelser.


  Grundforløb 2 varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

  (OBS: På enkelte uddannelser varer grundforløbet 10 uger)

 • Hvis ansøgningsfristen er overskredet

  Hvis ansøgningsfristen er overskredet, er du stadig velkommen til at søge ind på optagelse.dk

  Der er ingen garanti for, at der er flere pladser på den ønskede uddannelse, men du hører fra os, efter vi har modtaget din ansøgning.

Succes efter HANSENBERG

Som udlært landmand har du gode jobmuligheder i landbruget. Fx kan du stå for en besætning på en større gård, blive bestyrer af et landbrug eller sælger af landbrugsprodukter.

Har du taget husdyrspecialet med akvakultur kan du også få arbejde med fisk på dam- og havbrug.

En helt anden mulighed er at holde dine kompetencer ved lige, fx gennem AMU-kurser.

 

Kan jeg læse videre?

Med svendebrevet i hånden kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog eller fiskeriteknolog.

Du kan også blive skov- og landskabsingeniør.

Vær dog opmærksom på, at der kan være forskel på adgangskravene i forhold til niveauerne på de forskellige fag. Tjek Adgangskortet | UddannelsesGuiden (ug.dk), for at se, hvad der kræves for at læse videre.

Du har endnu flere uddannelses- og jobmuligheder, hvis du tager uddannelsen med EUX, for så har du adgang til at søge ind på en videregående uddannelse.

 • Uddannelsens beliggenhed (Vranderupvej 90)

  Uddannelsen er beliggende ca. 9 km fra skolens uddannelser på Skovvangen i Kolding.

  På denne adresse ligger uddannelserne

  • anlægsgartner
  • dyrepasser med speciale i forsøgsdyr
  • dyrepasser med speciale i dyrehandel
  • dyrepasser med speciale i zoo-dyr
  • EUX-dyrepasser
  • hestemanager
  • landmand med speciale i husdyr
  • landmand med retningen akvakultur
  • landmand med retningen oplevelsesvært
  • veterinærsygeplejerske
  • beslagsmed (hovedforløbet)

  • data og kommunikationsuddannelsen 
  • EUX-datatekniker
  • mediegrafiker 
  • webudvikler

   

  • Grundforløb 1, Dyr, landbrug og gartneri samt Fødevareproduktion, gastronomi og værtskab
  • Grundforløb 1, Medier, design og visuel kommunikation 
  • Grundforløb 1, Web, it og kommunikation

   

 • Hvilke fag er vigtige, hvis du overvejer at læse videre?

  Hvis du overvejer at tage en videregående uddannelse senere, kan du via Adgangskortet på ug.dk få et godt overblik over, hvilke fag du bør vælge på såvel grundforløb som hovedforløb.

  Adgangskortet er et godt værktøj, uanset om du tager din erhvervsuddannelse med eller uden EUX.

   

 • Her kan du se, hvor du kan tage grundforløb og hovedforløb på din uddannelse

  På ug.dk kan du få et overblik over, hvor du kan tage grundforløb og hovedforløb på alle erhvervsuddannelser.

  Ikke alle skoler har nemlig alle specialer, og i nogle tilfælde skal du fx tage hovedforløbet på en anden skole.

Skoleoplæring

Uddannelsen udbydes ikke med skoleoplæring.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden