Landmand

Jeg en gård mig bygge vil

På vores uddannelse til landmand kan du vælge specialet husdyr, og herunder har du også mulighed for at vælge retningen akvakultur, det vil sige opdræt af fisk.

Uddannelsesstart

Grundforløb 2

5. august 2019.

 

Tilmelding

Søg ind via optagelse.dk senest den 20. juni 2019.

Læs mere om, hvordan du søger ind, og om andre ansøgningsfrister under fanebladet Optagelse og vejledning.

Grundforløb 1

For dig, der netop har afsluttet 9. eller 10. klasse. Læs mere.
Uddannelsesstart den 5. august 2019.

FORSØGSORDNING PÅ GRUNDFORLØB 2

For dig, der endnu ikke har fundet en praktikplads

Fælles Grundforløb 2 for landbrugs- og dyrepasseruddannelserne

HANSENBERG er med i en forsøgsordning, hvor tilmeldte elever på dette grundforløb vil få mulighed for at møde både landbrugs- og dyrepasseruddannelsen. Grundforløb 2 til landbrugs- og dyrepasseruddannelserne har mange fælles faglige emner, og eleverne vil tilegne sig viden og kompetencer til begge erhverv. Herved får eleverne et mere nuanceret kendskab til begge uddannelser, hvilket giver dem flere uddannelsesmuligheder/valg efter Grundforløb 2, når de skal beslutte sig for en uddannelsesretning.

Hvis man søger en kvoteplads til dyrepasseruddannelsen med opstart i august 2019, og bliver vurderet uddannelsesparat ved en samtale, vil man være med i forsøgsordningen.

Grundforløbsbevis til landbrugs- eller dyrepasseruddannelsen

Grundforløbsbeviset til landbrugsuddannelsen kan fx give adgang til praktikpladser på både landbrugs- og dyrepasseruddannelsen. Hvis en elev med grundforløbsbevis til landbrugsuddan­nelsen får en uddannelsesaftale som dyrepasser, vil eleven efterfølgende blive kompetenceafklaret og få et grundforløbsbevis til dyrepasseruddannelsen.

Kvoteplads som dyrepasser

Grundforløb 2 på både landbrugs- og dyrepasseruddannelsen tager 20 uger.

For elever, som har en studentereksamen, bestået biologi på min. F-niveau og har kørekort, vil grundforløbet tage 10 uger.

De elever, som ønsker at tage grundforløbsprøven som dyrepasser, skal søge en kvoteplads 6 uger før de afsluttende prøver på Grundforløb 2 under forsøgsordningen.

Blandt alle kvoteansøgerne udvælges 25 elever, som går til grundforløbsprøve til dyrepasser­uddannelsen. De øvrige elever på forsøgsordningen går til grundforløbsprøve til landbrugs­uddannelsen.

Praktik i udlandet (PIU) er en mulighed både på landbrugsuddannelsen og på dyrepasser­uddannelsen med specialerne hestemanager, forsøgsdyr og dyrehandel.

 • Ansøgningsfrist - Grundforløb 1

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og det gælder for alle uddannelser, men enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

  Grundforløb 1 er for dig der søger ind direkte eller senest i august 2 år efter din 9. eller 10. klasse.

  Ved uddannelsesstart i august 2019 er der ansøgningsfrist den 1. marts 2019. Søg ind via optagelse.dk

  Hvis det er mere end 1 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, er der ansøgningsfrist i juni 2019.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse – eller har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 2 år – kan du begynde på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger.

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du en fagretning, hvor du kommer til at gå sammen med andre, som har valgt den samme retning.

  Fagretningen behøver ikke at høre under det valgte hovedområde – du har frit valg mellem alle fagretninger, der udbydes på HANSENBERG.

  Vælg mellem følgende 7 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

 • Fakta om Grundforløb 2

  Er det mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på Grundforløb 2, hvor du vælger en specifik erhvervsuddannelse.

  Her bliver undervisningen målrettet erhvervsuddannelsens hovedforløb. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  På HANSENBERG kan du tage Grundforløb 2 på 25 erhvervsuddannelser.


  Grundforløb 2 varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

  (OBS: På veterinærsygeplejerskeuddannelsen varer grundforløbet 10 uger)

 • Hvis ansøgningsfristen er overskredet

   

  Hvis ansøgningsfristen er overskredet, er du velkommen til at udfylde ansøgningsskemaet herunder og sende det til HANSENBERG, Skovvangen 28, 6000 Kolding. 

  Der er ingen garanti for, at der er flere pladser på den ønskede uddannelse, men du hører fra os, efter vi har modtaget din ansøgning.

Specialer – husdyr eller fisk

Husdyr - herunder retningen akvakultur, se folder.

På landbrugsuddannelsen kan du også vælge retningen fiskeopdræt.

Fra kælvende køer til fisk 

Som landmand arbejder du med husdyr og jordbrug. Det er et alsidigt og udfordrende erhverv, der i høj grad er fulgt med tiden og i dag involverer en lang række avancerede maskiner og redskaber.

Du planlægger arbejdsopgaverne, fodrer dyrene og renholder staldene. Samtidig vedligeholder du maskiner og bygninger, da der hele tiden bliver slidt på dem. Arbejdet – især på markerne – varierer meget med årstiderne, fx vil du i perioder opleve meget lange arbejdsdage.

En dag bliver du måske en af Danmarks dygtigste landmænd, der jonglerer med EU-direktiver og bistår køerne ved kælvning på din egen gård. Indtil da arbejder du som ansat på mindre eller større gårde og landbrug.

Typisk arbejder du selvstændigt med opgaverne, som i forbindelse med dyrehold også kan være sygdomsforebyggelse, avlsplanlægning og salg af udbyttet.

Din interesse i moderne teknologi giver dig samtidig en række fordele, når du fx skal betjene droner til overflyvning og inspektion af dine besætninger og marker.

På HANSENBERG udbyder vi følgende speciale:

 • Husdyrspecialet, herunder retningen
 • Akvakultur (opdræt af fisk)
  Dambrugssektoren går de kommende år fra mange små og lavteknologiske anlæg til færre, men større og mere moderne, miljøvenlige anlæg. Disse anlæg kræver specialviden hos den, der skal betjene dem. Derfor udbyder HANSENBERG nu som det eneste sted i landet uddannelsen til landmand med akvakultur, opdræt af fisk og skaldyr.

 • Som landmand er det vigtigt, at du...
  • sætter pris på mange timer i den friske luft
  • er frisk på et hårdt fysisk arbejde
  • trives med at stå på egne ben – uanset vejret
  • har interesse for administration og vedligeholdelse
  • er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendvagter
  • fokuserer på sikkerhed
  • tænker på miljøet.
Landmandselev Anders Beuschau Pedersen

Jeg elsker at fiske. I det hele taget har fiskeri altid interesseret mig. Derfor er det fedt med en uddannelse og et erhverv, hvor jeg kan få lov til at bruge mine hænder og samtidig arbejde med fisk hver eneste dag.

Anders er dus med fiskene

Værd at vide

Du kan dog også søge praktik i udlandet.

Fra januar 2020 kan du vælge EUX, når du starter på Grundforløb 2.

Med akvakultur bliver kontakten til fx dambrug og ålefarme utrolig vigtig. På HANSENBERG har vi Danmarks eneste skole, som tilbyder akvakultur – det er erhvervsuddannelsen, hvor branchen allerede nu efterspørger færdiguddannede.

Trin og specialer

 • Landbrugsassistent (trin 1)
 • Specialer
 • Husdyr
        Herunder retningen:
        Akvakultur (opdræt af fisk)
 • Planter (ikke udbudt af HANSENBERG)
 • Jordbrugsmaskinfører (ikke udbudt af HANSENBERG)

Du kan afslutte landbrugsuddannelsen på HANSENBERG som landbrugsassistent (trin 1) eller med specialet husdyr. Sammen med specialet husdyr har du mulighed for at vælge retningerne kvæg, akvakultur og fiskeopdræt i dam- og havbrug.

Specialerne planter og jordbrugsmaskinfører udbydes af andre erhvervsskoler.

Som landbrugsassistent planlægger og udfører du de almindeligt forekommende opgaver inden for landbruget. Du kan bl.a. stå for et driftsafsnit – fx kvægbesætningen – på en større landbrugsejendom.

Som landmand med specialet husdyr vurderer du dyrebesætninger og foderkvaliteter, planlægger avl, transporterer dyr og har styr på dyrevelfærd.

Du kan også vælge retningen akvakultur, som gør dig klar til at arbejde med fiskeopdræt i dam- og havbrug.

Som landmand med speciale i planter lægger du planer for såning, gødning og sprøjtning, arbejder med de mange maskiner og vedligeholder dem. Derudover står du for naturpleje og pasning af vildt.

Som jordbrugsmaskinfører betjener du forskellige landbrugsmaskiner og bruger værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Landbrugsassistent (trin 1) tager mellem 1 år og 4-7 måneder – heraf 16 uger på skole.

Landmand med specialet husdyr og med retningen oplevelsesvært tager fra 2 år og 10 uger til 2 år og 20 uger

 

Bemærk, at landbrugsuddannelsen på HANSENBERG normalt starter op i januar.

Specialerne planter og jordbrugsmaskinfører udbydes af andre erhvervsskoler.

Succes efter HANSENBERG

Som udlært landmand har du gode jobmuligheder i landbruget. Fx kan du stå for en besætning på en større gård, blive bestyrer af et landbrug eller sælger af landbrugsprodukter.

Har du taget husdyrspecialet med akvakultur kan du også få arbejde med fisk på dam- og havbrug.

En helt anden mulighed er at holde dine kompetencer ved lige, fx gennem AMU-kurser.

Kan jeg læse videre?

Med svendebrevet i hånden kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog eller fiskeriteknolog.

Du kan også blive skov- og landskabsingeniør.

 • Uddannelsens beliggenhed (Organia)

  Uddannelsen er beliggende ca. 9 km fra skolens uddannelser på Skovvangen i Kolding.

  På denne adresse ligger uddannelserne

  • anlægsgartner
  • dyrepasser med speciale i forsøgsdyr
  • dyrepasser med speciale i dyrehandel
  • dyrepasser med speciale i zoo-dyr
  • EUX-dyrepasser
  • hestemanager
  • landmand med speciale i husdyr
  • landmand med retningen akvakultur
  • landmand med retningen oplevelsesvært
  • veterinærsygeplejerske
  • beslagsmed (hovedforløbet)

  • Grundforløb 1, Dyr, landbrug og gartneri samt Fødevareproduktion, gastronomi og værtskab

Skolepraktik

Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik.

Nyhedsarkiv

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden