Anlægsgartner

Tag Grundforløb 2 på HANSENBERG

Har du grønne fingre, og vil du gerne have masser af frisk luft hver dag?

Uddannelsesstart

Grundforløb 2

13. januar 2020

Tilmelding

Søg ind via optagelse.dk senest den 11. december 2019.

Læs mere om, hvordan du søger ind, og om andre ansøgningsfrister under fanebladet Optagelse og vejledning.

Grundforløb 1

For dig, der netop har afsluttet 9. eller 10. klasse. Læs mere.
Uddannelsesstart den 5. august 2019.

 • Ansøgningsfrist - Grundforløb 1

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og det gælder for alle uddannelser, men enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

  Grundforløb 1 er for dig der søger ind direkte eller senest i august 2 år efter din 9. eller 10. klasse.

  Ved uddannelsesstart i august 2019 er der ansøgningsfrist den 1. marts 2019. Søg ind via optagelse.dk

  Hvis det er mere end 1 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, er der ansøgningsfrist i juni 2019.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse – eller har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 2 år – kan du begynde på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger.

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du en fagretning, hvor du kommer til at gå sammen med andre, som har valgt den samme retning.

  Fagretningen behøver ikke at høre under det valgte hovedområde – du har frit valg mellem alle fagretninger, der udbydes på HANSENBERG.

  Vælg mellem følgende 7 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

 • Fakta om Grundforløb 2

  Er det mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på Grundforløb 2, hvor du vælger en specifik erhvervsuddannelse.

  Her bliver undervisningen målrettet erhvervsuddannelsens hovedforløb. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  På HANSENBERG kan du tage Grundforløb 2 på 25 erhvervsuddannelser.


  Grundforløb 2 varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

  (OBS: På veterinærsygeplejerskeuddannelsen varer grundforløbet 10 uger)

 • Hvis ansøgningsfristen er overskredet

   

  Hvis ansøgningsfristen er overskredet, er du velkommen til at udfylde ansøgningsskemaet herunder og sende det til HANSENBERG, Skovvangen 28, 6000 Kolding. 

  Der er ingen garanti for, at der er flere pladser på den ønskede uddannelse, men du hører fra os, efter vi har modtaget din ansøgning.

Tag grundforløb 2 på HANSENBERG

Som gartner har du det store overblik, når du skaber smukke områder fra bunden. Du udvælger planter, lægger sten og fliser, sår græs og ...

Vælger du specialet anlægsteknik, kommer du til at anlægge haver, parker og andre grønne områder.

Vælger du specialet plejeteknik, passer du etablerede grønne områder som parker, slotshaver, kirkegårde og andre friarealer.

Efter Grundforløb 2 skal du gøre resten af uddannelsen færdig på en skole, som udbyder hovedforløbet, fx i Aarhus eller Odense.

 • Uddannelsens beliggenhed (Organia)

  Uddannelsen er beliggende ca. 9 km fra skolens uddannelser på Skovvangen i Kolding.

  På denne adresse ligger uddannelserne

  • anlægsgartner
  • dyrepasser med speciale i forsøgsdyr
  • dyrepasser med speciale i dyrehandel
  • dyrepasser med speciale i zoo-dyr
  • EUX-dyrepasser
  • hestemanager
  • landmand med speciale i husdyr
  • landmand med retningen akvakultur
  • landmand med retningen oplevelsesvært
  • veterinærsygeplejerske
  • beslagsmed (hovedforløbet)

  • Grundforløb 1, Dyr, landbrug og gartneri samt Fødevareproduktion, gastronomi og værtskab

specialer

 • Anlægsgartner med speciale i 
  • anlægsteknik
  • plejeteknik

Du kan afslutte uddannelsen som anlægsgartner med speciale i anlægsteknik eller plejeteknik.

Som anlægsgartner med speciale i anlægsteknik anlægger du haver, parker og andre grønne områder. Du udvælger planter, anlægger gange, stier og græsplæner samt lægger fliser og sten.

Som anlægsgartner med speciale i plejeteknik passer du etablerede grønne områder som parker, slotshaver, kirkegårde og andre friarealer. Arbejdet består i at vande, gøde, slå græs, luge ukrudt samt beskære buske og træer, evt. i kunstneriske udformninger.

ER DER MULIGHED FOR SKOLEPRAKTIK?

Ja, Kold College i Odense udbyder skolepraktik.

Anne er anlægsgartner og fortæller om sit fag

dine fremtidsmuligheder

Som anlægsgartner kan du arbejde med pleje af etablerede områder eller være beskæftiget ved nye anlægsarbejder. Du kan blive privatansat eller ansat i det offentlige. Du har også mulighed for at etablere egen virksomhed.

Med et svendebrev som anlægsgartner i hånden kan du videreuddanne dig til jordbrugsteknolog eller skov- og landskabsingeniør. Du kan også tage en professionsbachelor i have- og parkvirksomhed.

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden