Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Vi skaber lærelyst

Der er stadig ledige pladser på flere uddannelser

Vejen til drømmejobbet - 1

HANSENBERGs Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG)

HANSENBERG ønsker lærere, der er undersøgende og nysgerrige i forhold til deres elever og i forhold til egen undervisning.

HANSENBERGs fælles pædagogiske og didaktiske grundlag skal forstås som den overordnede ramme for skolens pædagogiske og didaktiske aktiviteter, der sikrer et kontinuerligt fokus på elevernes læring. Det betyder, at arbejdet med den konkrete udformning af, hvordan dette grundlag skal slå igennem i undervisningen, skal foregå på de enkelte brancheskoler og i de enkelte teams.

 

God undervisningspraksis på HANSENBERG

Modellen for God undervisningspraksis på HANSENBERG visualiserer det overordnede pædagogiske, didaktiske og metodiske grundfag for god undervisningspraksis. Modellen er lærernes referenceramme, både når det handler om at planlægge og gennemføre egen undervisningspraksis, og når det gælder om at evaluere og reflektere over, om et undervisningsforløb lever op til sit fulde potentiale.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden