Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Vi skaber lærelyst

HANSENBERGs mission

at skabe lærelyst og give studie- og erhvervskompetence 

Hvert år vælger mere end 3.500 elever at uddanne sig på HANSENBERG i kortere eller længere uddannelsesforløb. Vi har fokus på den enkelte elevs læring, faglige indsigt og dannelse.

DET PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE ARBEJDE

HANSENBERG har gennem mange år haft et stort fokus på det pædagogiske og didaktiske arbejde på skolen.
Modellen God pædagogik og didaktik sætter fokus på de områder og temaer, som er en del af den pædagogiske og didaktiske udvikling. Målet er at sikre god praksis og gøre skolens elever så dygtige, som de kan.

Temaerne i modellen kan bruges som afsæt for pædagogiske og didaktiske dialoger og drøftelser i teamene, hvor elevernes læring sættes i centrum.

I 2017 fik HANSENBERG sin første Digitaliseringsstrategi, hvilket betød, at skolen valgte et nyt LMS-system (Moodle) og en 1:1 løsning, hvor alle nye elever får stillet en iPad til rådighed, når de starter på en uddannelse på HANSENBERG.
Hovedformålet er at udnytte de muligheder, som digitalisering giver, for at berige og ændre undervisningsformerne, sikre fleksibel læring, anvende mobil teknologi, der ikke er afhængig af et institutionelt defineret sted, og øge adgangen til online-læringsressourcer til gavn for elevernes læring.

Inddragelsen af digitale teknologier har selvfølgelig betydning for måden at tænke undervisning på. Det giver underviseren nye redskaber, der kan inddrages i både forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. På HANSENBERG har vi fokus på kvaliteten af undervisningen ved at lærerne vælger digitale teknologier til og fra på baggrund af deres refleksion over pædagogiske og didaktiske formål

DET FÆLLES PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE GRUNDLAG

HANSENBERGs fælles pædagogiske og didaktiske grundlag skal forstås som den overordnede ramme for skolens pædagogisk og didaktiske aktivitet.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden