Kvalitetssikring efter EFQM-modellen

Kvalitetssikring

I 2000 blev kvalitetsarbejdet for alvor iværksat på skolen efter den mest udbredte model i Europa (EFQM Excellence Model), og der blev arbejdet systematisk med at skabe en forbedrings- og forandringskultur i alle dele af organisationen.

I 2005 blev skolen belønnet for dette arbejde, og modtog som den første danske uddannelsesinstitution den europæiske kvalitetspris Recognized for Excellence. Den prestigefyldte Recognized for Excellence er en europæisk kvalitetspris, og skolen har modtaget prisen inden for kategorien ”Den Offentlige Sektor”.

I 2007 modtog skolen igen prisen Recognized for Excellence – denne gang med 5 stjerner ud af 5 mulige - som den første og hidtil eneste danske uddannelsesinstitution.

Kvalitetsprisen gives bl.a. for det systematiske udviklings- og kvalitetsarbejde, hvor der stræbes efter at blive endnu bedre til at levere god værdi til kunderne og skabe trivsel blandt medarbejderne.

Skolen arbejder systematisk med kvalitetssikring. Fx sikres undervisningen og læringen ved at:

  • der er tilknyttet undervisnings- og kvalitetskonsulenter til de teams, der ikke lever op til skolens mål
  • der løbende gennemføres tilfredshedsmålinger, der benchmarkes med andre skoler. Alle analyser følges op med aktivitetsplaner
  • den enkelte underviser gennemfører fag- og projektevalueringer
  • der gennemføres supervision med bl.a. fokus på udvikling af vores pædagogiske praksis.

Alle aktiviteter er indtænkt i skolens kvalitetscyklus.

Kvalitetsarbejde med udgangspunkt i EFQM-modellen.

Der arbejdes målrettet med de enkelte elementer i modellen.

Kvalitetsudviklingstilskud

I maj måned 2002 vedtog Folketinget "LOV OM ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED I UDDANNELSERNE". Loven går i korte træk ud på, at uddannelsesinstitutionerne skal tilgængeliggøre informationer om uddannelser, karakterer, værdigrundlag, kvalitetsarbejde m.m. for brugerne.

I LOV NR. 332 AF 18. MAJ 2005 blev oplysningspligten udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgangsfrekvens til anden uddannelse m.m.

Læs mere om UNDERVISNINGSMINISTERIETS KVALITETSKRAV.

På de følgende sider finder du skolens dokumentation for kvalitetsudviklingstilskud i 2006.

Dokumentationen er opbygget i henhold til Undervisningsministeriets spørgeskema for EUD Teknisk og htx. Der er under hvert afsnit links til informationen på skolens hjemmeside, så det er let at komme til den ønskede information. SE HELE INDBERETNINGEN.

 Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden