Om HANSENBERG

Mission, vision og værdigrundlag

Navnet HANSENBERG har dybe rødder i skolens historie, det var nemlig borgerskolelærerne P. Hansen og Chresten Berg, der tog første skridt til teknisk skole ved at oprette en aftenskole for lærlinge inden for håndværk i 1854.

Hansen og Berg havde en drøm

At alle unge mennesker, skulle have mulighed for at blive til noget

Skole for håndværkere > teknisk skole > moderne erhvervsskole

Derfor grundlagde de den skole, vi pr. 23. november 2007 kender som HANSENBERG. Skolen har mere end 100 års erfaring med erhvervsrettet undervisning. Hvert år udbyder skolen mange forskellige uddannelser, specialer og virksomhedstilpassede kurser. Der er utallige muligheder for at udvide sin horisont og kvalificere sig til de stadig stigende krav fra arbejdsmarkedet. Service, kommunikation, håndværk, teknik og "grønne" fag er en del af skolens udbud.

Skolen har omkring 28.000 m2 under tag, og knap 280 medarbejdere arbejder dagligt sammen om at give elever og kursister en tidssvarende og fremtidsorienteret undervisning.

HANSENBERGs mission

er at skabe lærelyst og erhvervskompetence

På HANSENBERG er det vigtigt for os at give unge som ældre lyst til at lære. Det skal være sjovt at lære, også det som er svært og præget af udenadslære.

Det er væsentligt, at man motiveres til at lære og finder glæde heri, at ens nysgerrighed hele tiden pirres.

På den måde kan der skabes grobund for den livslange læring, som er og bliver et must.

Lærelyst

Med ordet lærelyst signaleres, at læring skal være i lige så høj grad en indre nødvendighed, som noget der påduttes personen af omgivelserne.

Det betyder også, at vi konstant vil holde os den enkeltes forudsætninger og styrker for øje i stedet for mangler og svagheder.

Erhvervskompetencer

De kompetencer, vi skal give, er kompetencer, som er brugbare i erhvervslivet og til fortsat uddannelse.

Derfor må vi arbejde på altid at være i tæt kontakt med vores brugere og virksomheder, og vi skal tage vores afsæt i deres krav og behov.

SKOLENS VISION

Vi frigør vores indre energi og kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vores brugere.

Det som billedligt forbinder missionen og visionen, og som skal være drivkraften i vores arbejde, er et fælles værdigrundlag.

Værdierne skal gennemsyre alt, hvad vi arbejder med og føre os hen imod vores vision.

værdigrundlag

Værdiskabelse
Generøsitet
Lærelyst
Passion

Medarbejdernes vision

At stimulere og sikre personale- og organisationsudvikling.

 

Mål for medarbejderne

Personaleudviklingsfunktionen har følgende overordnede målsætninger:

At skolen til enhver tid har en kompetent og udviklingsorienteret stab af ledere og medarbejdere.

At skolen har ry som en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække kvalificerede ansøgere.

At skolen har et godt arbejdsmiljø/en god skolekultur, der er i stand til at fastholde personale.

At skolen har en god personalepolitik, der efterleves.

At skolens ledere udøver tidssvarende ledelse, med en involverende lederstil, så alle medarbejderressourcer udnyttes og udvikles optimalt.

At skolens administrative systemer og rutiner vedrørende funktionen fungerer optimalt.

 

Pædagogiske mål

Vores værdier er værdiskabelse, generøsitet, lærelyst og passion.

HANSENBERGs Bon Mot

”Der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er”

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden