Strategi og fokusområder

Strategien 2012-2016

Den gode skole

Skolens sidste korte videregående uddannelse til multimediedesigner stopper fra nytåret 2013, og elev­tallet falder med ca. 150. HANSENBERG består nu af tek­nisk gymnasium og erhvervsuddannelser. Fraværet af overbygningsuddannelser betyder på kort sigt fald i indtægt – den psykologiske effekt er ukendt.

Nationalt vælger hele 70 % af ungdomsårgange gymnasiet. Kun knap 20% vælger EUD – mange af eleverne er ikke uddannelsesparate, og frafaldet er stort. Antallet af lærepladser er få – udfordringerne er der.


På HANSENBERG er udfordringerne

  • At øge antallet af dygtige elever, som ønsker en erhvervsuddannelse
  • At forbedre elevtilfredsheden på uddannelser, hvor tilfredsheden er lav
  • At gøre lærernes arbejdstidsaftale tidsvarende
  • At erstatte multimediedesigneruddannelsen

 

Med strategien ”Den gode skole” vil vi hvert år se på året før og sætte nye mål for vores ønsker!

  1. Et uddannelsesudbud og -miljø, som tiltrækker elever, kursister og medarbejdere samt tilgodeser aftagernes behov
  2. En god pædagogik, som er rummelig og udfordrende
  3. En service, der tilgodeser elever, kursister og ansattes behov
  4. En god ledelse, som sikrer indfrielse af skolens mission og vision
  5. HANSENBERGs organisation matcher tidens krav.

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden