Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Elevtilfredshedsundersøgelser

Hvor høj er den overordnede trivsel blandt eleverne på HANSENBERG?

Vi spurgte eleverne på erhvervsuddannelserne i 2016.

En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring.

Som en fast proces i kvalitetsarbejdet måles elevernes trivsel hvert år. Den efterfølgende rapport er et meget vigtigt redskab, når indsatsområderne skal udvælges, og forbedringsarbejdet sættes ind.

 

Hovedresultat

Figuren viser hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen.

HANSENBERGs resultat vises i forhold til både landsgennemsnittet og resultatet for den skole, der har fået det bedste resultat.

Samtidig viser tallet i [ ] udviklingen siden 2015. Er den mindre end +/- 1 angives det som [0].

 

Indsatsområderne

Figuren viser vurderingen af de indsatsområder, som der er taget udgangspunkt i ved undersøgelsen.

 

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden