Kvalitet og evaluering

Overvejer du at starte på uddannelse til januar 2018? Så kom til Åbent Hus den 10. oktober

Åbent Hus oktober 2017

I overensstemmelse med Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser skal HANSENBERG offentliggøre elever og studerendes karaktergennemsnit, udbudspolitikker, trivselsundersøgelser m.m.

Trivsel og evaluering på erhvervsuddannelserne

Lokale undervisningsplaner

Find de lokale undervisningsplaner under den enkelte uddannelse (under fanebladet Skole og praktik)

Virksomhedstilfredshedsanalyser (VTU)

Evaluering af Praktikcenter HANSENBERG

Trivsel og evaluering på HANSENBERG GYMNASIUM

  • Karaktergivning
  • Studietid og fuldførelsesprocent
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse
  • Elevtrivsel

Find informationerne på hbgym.dk

  • Lokale undervisningsplaner

Find dem på hbgym.dk

Kvalitetssikring på kurser og efteruddannelser

Kvalitetsarbejdet på HANSENBERG

HANSENBERGs værdigrundlag

Medarbejdertrivsel

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden