Video virker ved virtuel undervisning

Uddannelsen til personvognsmekaniker

Video virker ved virtuel undervisning

På uddannelsen til personvognsmekaniker på HANSENBERG har eleverne arbejdet rigtig meget med videoprojekter for at komme tættest muligt på virkeligheden i værkstedet.

Normalt er der masser af aktivitet i HANSENBERGs autoværksteder, hvor fremtidens personvognsmekanikere er godt i gang med at tage deres uddannelse.

Men siden 11. marts har der på grund af coronakrisen været stille i værkstederne, og eleverne har i stedet modtaget virtuel undervisning fra faglærerne – deriblandt Kent Jakobsen og Kim Askou Hansen.

”For at gøre det så praksisnært som muligt, har vi bedt eleverne om at lave videoer, hvori de skal forklare, hvad de laver. Det er det tætteste, vi kan komme på virkeligheden”, forklarer Kent Jakobsen, der dog ikke lægger skjul på, at den optimale undervisning foregår i skolens værksteder.

”Meget teori er bygget op på noget praktisk. Når de fremlægger et projekt på video frem for udelukkende at skrive det ned, kan de meget bedre selv høre, hvis de siger noget, der ikke lyder helt rigtigt”, tilføjer Kim Askou Hansen.

Siden den 11. marts har der været stille i værkstederne på grund af coronakrisen.

Hjælp til at komme videre

Kim Askou Hansen peger samtidig på, at videoerne kan være med til at mindske behovet for genopfriskning af teorien, når eleverne forhåbentlig snart er tilbage på skolen:

”Til den tid får vi ikke ekstra tid til at gennemgå teorien igen. Ved at lave videoafleveringer kan eleverne se og gense det, de har afleveret – og derved repetere den teori, de har fået. De har videoer, der er deres helt egne, og de kan se dem alle de gange, de har brug for, så de er klar til at gå i værkstedet”.

Det er forskelligt fra hold til hold, hvor mange videoer eleverne laver. Men på 4. hovedforløb er det i gennemsnit tre om ugen, og ved siden af er der det skriftlige arbejde.

”Niveauet af undervisningen er stadig fagligt højt – og de, der har nogle udfordringer med det boglige, kan i mange tilfælde indhente noget ved at videoaflevere frem for at skulle skrive en masse. Men det ændrer ikke ved, at både elever og faglærere mangler den direkte interaktion”, siger Kim Askou Hansen.

Feedback fungerer

Han har i de seneste uger erfaret, at tiden er bedst udnyttet ved at give relativt korte oplæg, hvor eleverne selv skal finde svarene – og så til gengæld bruge længere tid på feedback, når et projekt er afleveret.

”Ved at arbejde mere med det, de afleverer, kan vi hurtigere få rettet op, hvis nogen er på vej ud på et sidespor. Og eleverne fortjener at få god feedback, for de gør et flot stykke arbejde”, fortæller Kim Askou Hansen.

Digital hjemmebane

På HANSENBERG har både elever og undervisere i forvejen gennem længere tid arbejdet på den digitale læringsplatform Moodle – og det var en klar fordel, da hjemmeundervisning blev en nødvendighed, konstaterer Kent Jakobsen:

”Vores platform har fungeret rigtig godt. Det, at vi allerede havde en platform, som vi kunne undervise ud fra, har bare gjort, at vi var klar fra dag 1. Vi har ikke skullet eksperimentere med en hel masse – vi har noget, der fungerer. Undervisningen, vi som faglærere kan levere, afhænger i bund og grund af det, vi får stillet til rådighed af skolen, og her er der grund til at give ros. Har vi haft problemer med vores IT, er det blevet løst med det samme”.

I denne uge er de personvognsmekanikerelever, der om seks uger skal til svendeprøve, tilbage i HANSENBERGs værksteder.

Nedenfor kan du se, hvordan Kaya Møller – der lige er blevet færdig med 2. hovedforløb og er i lære ved GT Biler A/S i Kolding – og Tobias Bjørnholdt fra 4. hovedforløb, som er i lære hos Bayern AutoGroup Kolding A/S, hver især har løst en af de opgaver, de er blevet stillet.

Kaya Møller præsenterer AC-anlæg

Tobias Bjørnholdt beskriver en række forskellige elektriske bremsesystemer.


Pressekontakt

For mere information kontakt

Journalist og presseansvarlig
Anne Louise Mikkelsen

alm@hansenberg.dk
Direkte 7932 0583Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden