Ny integrationsuddannelse

skal give flygtninge bedre forudsætninger for job eller uddannelse i hotel- og restaurationsbranchen

HANSENBERG har positive erfaringer med at tilrettelægge forløb for flygtninge, og det bygger skolen videre på gennem en 2-årig integrationsgrunduddannelse (IGU).

IGU-forløbet skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med at blive en del af det danske arbejdsmarked og begynde på en erhvervsrettet uddannelse.

 

Nyt IGU-forløb for HOTEL & RESTAURATIONS-medarbejdere udbydes på HANSENBERG følgende tidspunkter:

Forløb 1           11/09 – 06/10 2017

Forløb 2           08/01 – 09/02 2018                  

Forløb 3           09/04 – 16/05 2018 (obs. fridag efter Kr. H. dag)

Forløb 4           10/09 – 12/10 2018

 

TILMELDING 

For flere informationer og tilmelding, kontakt:

  • Kirsten Grosen

    Ledelse/Stabsfunktioner
    Skolechef Vitia
    Tlf. +4579320347
    kpo@hansenberg.dk

FOKUS PÅ KOMPETENCER

På uddannelsen skal flygtningene være på skole i alt 20 uger i løbet af 2 år og være i praktik i en virksomhed resten af tiden. Samtidig med skoleopholdet er de tilknyttet en sprogskole og får danskundervisning på HANSENBERG af en lærer med relation til faget. Flygtningene bliver fulgt af frivillige mentorer, som skal være med til at sikre størst mulig trivsel og integration.

"Efter forløbet er der mulighed for at vurdere den enkeltes kompetencer. Måske har de fået så meget erfaring, at de kan fortsætte på en ordinær erhvervsuddannelse til fx tjener, kok eller gastronomassistent," fortæller skolechef Kirsten Grosen Poulsen.

 

IGU PÅ HANSENBERG

Integrationsgrunduddannelsen er en forsøgsordning, som skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med at begynde på en erhvervsrettet uddannelse og blive en del af det danske arbejdsmarked.

Ordningen gælder for flygtninge og familiesammenførte til en flygtning mellem 18 til 40 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end 5 år.

Et IGU-forløb på HANSENBERG varer 24 måneder, hvoraf 20 uger skal være et undervisningsforløb. Undervisningen koster ikke noget for virksomheden, og flygtningen får ikke løn fra virksomheden under ophold på HANSENBERG.

IGU-stillingen er omfattet af den overenskomst, som gælder for virksomheden, herunder arbejdstid, overtidsbetaling og opsigelsesvarsler. Flygtningen aflønnes efter lærlingesatserne 1 og 2.

Virksomheder, som ansætter en flygtning i en IGU-stilling, får en bonus på 20.000 kroner efter 6 måneder og yderligere 20.000 kroner, når flygtningen har gennemført et fuldt 2-årigt IGU-forløb.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden