Forsøg med udvidet adgang til Grundforløb 1

Et nyt forsøg fra Undervisningsministeriet gør, at vi nu har mulighed for at optage unge, som ønsker at påbegynde Grundforløb 1 senest i august måned, 2 år efter de har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse. 

Hvis den enkelte ansøger er i tvivl om sit uddannelsesvalg, er det en stor fordel at starte på Grundforløb 1, hvor man introduceres for flere erhvervsuddannelser inden det endelige valg af uddannelse på Grundforløb 2.

Vejlederne på HANSENBERG vil ved en samtale med de unge vurdere, om ansøgerne er i målgruppen, og om de kan optages på Grundforløb 1.

Eleverne optages efter først til mølle-princippet  - i 2018 må HANSENBERG optage 16 elever som et led i forsøgsordningen.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden