Fisk er fremtiden

Vælg en uddannelse i fiskeopdræt

Der mangler faglært arbejdskraft i akvakulturbranchen, så fredag var en festdag på HANSENBERG. Det var nemlig blevet tid til at indvie et nyt minirecirkuleringsanlæg til fiskeopdræt.

Som det eneste sted i Danmark udbyder HANSENBERG uddannelsen til landmand med retningen akvakultur – opdræt af fisk og skaldyr.

Og fredag kunne Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg og HANSENBERG – som gennem længere tid har arbejdet på at etablere et såkaldt minirecirkuleringsanlæg – så sammen med en række rigtig gode samarbejdspartnere stå for indvielsen af anlægget på HANSENBERGs adresse i Vranderup.

Med til indvielsen var blandt andre elever, undervisere og repræsentanter fra flere virksomheder – samt borgmester i Kolding Kommune Jørn Pedersen, som stod for at klippe den røde snor over.

Borgmesteren kom i sin tale ind på både uddannelse, klima, CO2-reduktion – og helt specifikt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor mål nummer to er at stoppe sult.

”Når jeg kommer ind på dette i forbindelse med tiltaget her på HANSENBERG, så er det, fordi det, der nu officielt igangsættes, er mere end blot et lille tiltag”.

”Opdrættede fisk er nemlig en CO2-venlig fødevare – og med den befolkningstilvækst, der er og kommer, skal der produceres endnu flere fødevarer, men med det sigte, at vi ikke må påvirke miljøet negativt. Så det er stort, at der her er tænkt nyt og fremad”.

Formand for Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg Peter Holm (t.h.) og skolechef ved Organia på HANSENBERG Niels Peter Hansen holdt snoren, mens borgmester i Kolding Kommune Jørn Pedersen havde et godt greb om saksen.

Visionære virksomheder

Jørn Pedersen fremhævede også de virksomheder, der har hjulpet til med at få idéen realiseret på HANSENBERG:

”Jeg vil gerne takke virksomheder, som tænker på fremtidens arbejdskraft. Virksomheder, der er meget optagede af fremadrettet at kunne sikre kvalificeret arbejdskraft, og derfor ser investeringen i uddannelsen som væsentlig. Jeg er også sikker på, at flere studerende vil komme til vores by og HANSENBERG, fordi vi her tilbyder både relevant og unik uddannelse”.

fiskeanlæg erhvervsuddannelse med fisk

”Jeg vil gerne være med til at lave en omstilling fra de traditionelle dambrug til det moderne, hvor vi har recirkulation”, fortalte Dennis Krickau Østerballe, der snart er udlært landmand med specialet husdyr – og retningen akvakultur.

Bidt af branchen

En af dem, der er godt i gang med uddannelsen på HANSENBERG, er Dennis Krickau Østerballe, der er i mesterlære hos AquaPri ved Gamst. Han var ved indvielsen af det nye anlæg meget glad for tiltaget:

”Det betyder utrolig meget, at vi nu får et minirecirkuleringsanlæg på HANSENBERG. Nu har vi et sted, hvor vi kan prøve vores teori af i praksis – og få noget hands on-erfaring”, forklarede Dennis Krickau Østerballe.

Han fortalte, at han har været lystfisker hele sit liv. Uddannelsen til landmand med specialet husdyr – og retningen akvakultur – er derfor lige ham:

”Jeg har ikke altid vidst, at uddannelsen eksisterede. Men da jeg hørte om den, var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle. Jeg vil gerne arbejde med ørreder eller laks, og jeg vil gerne være med til at lave en omstilling fra de traditionelle dambrug til det moderne, hvor vi har recirkulation”.

akvakultur uddannelse med fiskeopdræt

Med det nye anlæg får eleverne på uddannelsen også praktisk erfaring med fiskeyngel under skoleforløbene.

Stor efterspørgsel på arbejdskraft

Skolechef ved Organia på HANSENBERG Niels Peter Hansen ser gerne, at flere unge – lige som Dennis Krickau Østerballe – får øjnene op for uddannelsen:

”Branchen mangler faglært arbejdskraft, og der er udfordringer med at få rekrutteret nok elever til uddannelsen. En af grundene er, at det er en relativ ukendt branche. Med det her nye anlæg kan elever allerede på grundforløbet prøve faget af i praksis, hvilket kan være med til at øge både viden og interesse for fiskeopdræt”.

At branchen mangler arbejdskraft blev nævnt af flere talere under åbningen:

”Vi er rigtig stolte af at kunne åbne det her anlæg. Tusind tak til HANSENBERG, fordi det kan lade sig gøre. Det betyder rigtig meget for os at kunne få nogle flere faglærte ind i branchen”, sagde formand for Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg Peter Holm i sin velkomsttale, hvori han også kom med en direkte opfordring til virksomheder:

”Man er meget velkommen til at kontakte os, hvis man gerne vil have elever. Når man først er kommet i gang, bliver man bidt af at have elever”.

Direktør for Dansk Akvakultur Brian Thomsen pegede også på et stigende behov for faglært arbejdskraft:

”Potentialet er stort. I Danmark har vi omlagt mange traditionelle dambrug, og vi vil se en stadig større udbredelse af teknologi. Alle er enige om, at behovet for veluddannede unge mennesker er stort”, fortalte Brian Thomsen.

CEO i Aller Aqua Hans Erik Bylling.

Det nye anlæg på HANSENBERG er positivt for både HANSENBERG, Kolding og hele akvakulturerhvervet. At vi nu har mulighed for at styrke kompetencerne for de unge mennesker, der gerne vil ind og arbejde i et bæredygtigt fag som akvakultur, er uhyre vigtigt. Dansk viden inden for akvakultur er internationalt anerkendt, og nu kan vi styrke vores position yderligere. Vi er stolte over at være en del af processen, og vi glæder os til at følge de nye studerende, der skal igennem uddannelsen.

Karriere i udlandet

Han påpegede, at man også i udlandet kigger mod Danmark for at få mere viden på området.

Formand for AquaCircle Jesper Heldbo henviste også til, at veluddannede unge kan få en karriere i udlandet, hvis de ønsker det:

”Man producerer fisk over hele verden. Så er du ung og videbegærlig, er akvakultur lige noget for dig. Der er brug for yngre kræfter, og jeg har et håb om at få uddannet en masse nye dambrugere. Tillykke til HANSENBERG – og til den danske dambrugssektor – med det her anlæg”.

Også hos Aller Aqua, som HANSENBERG har en partnerskabsaftale med, ser man et stort potentiale i tiltaget:

”Det nye anlæg på HANSENBERG er positivt for både HANSENBERG, Kolding og hele akvakulturerhvervet. At vi nu har mulighed for at styrke kompetencerne for de unge mennesker, der gerne vil ind og arbejde i et bæredygtigt fag som akvakultur, er uhyre vigtigt. Dansk viden inden for akvakultur er internationalt anerkendt, og nu kan vi styrke vores position yderligere. Vi er stolte over at være en del af processen, og vi glæder os til at følge de nye studerende, der skal igennem uddannelsen”, siger CEO i Aller Aqua Hans Erik Bylling.

Anlægget kan bruges til flere fiskearter, men på HANSENBERG vil det blive brugt til opdræt af ørreder.


Pressekontakt

For mere information kontakt

Journalist og presseansvarlig
Anne Louise Mikkelsen

alm@hansenberg.dk
Direkte 7932 0583Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden