Skoleoplæring

Skoleoplæring

Skoleoplæring er et tilbud til dig, der står uden læreplads. Du har mulighed for at komme i skoleoplæring på nogle af vores uddannelser.

Der gælder særlige regler for hver enkelt uddannelse. Blandt andet er der en række krav, du skal opfylde, inden du begynder i skoleoplæring.

Når du har HANSENBERG som din "mester", får du udbetalt en månedlig ydelse.

UNIK MULIGHED

Skoleoplæring på HANSENBERG er en unik mulighed for at fortsætte sin uddannelse. Erfaringen viser, at man i nogle tilfælde får en mere tværfaglig og bredere tilgang til arbejdsmarkedet igennem skoleoplæringen, end en enkelt virksomhed er i stand til at tilbyde.

Det betyder ikke, at uddannelsen skal gennemføres på skolen. Målet er, at du gerne hurtigst muligt skal ud i en ordinær læreplads i erhvervslivet.

Ved optagelse i skoleoplæring indgår du en skoleaftale med Skoleoplæringscenter HANSENBERG. Du begynder undervisningen en måned efter grundforløbets afslutning.

Skoleoplæring kan kombineres med kortere eller længere oplæringsforløb i en virksomhed. Men du skal være indstillet på at forlade skoleoplæringen, hvis du får tilbudt en uddannelsesaftale med en virksomhed.

 • Målsætning

  Målet for Skoleoplæringscenter HANSENBERG er at afsætte samtlige elever til ordinær uddannelse, men er dette ikke muligt, arbejdes der efter følgende prioritering:

  • Ordinære uddannelsesforløb omfattende hele lærlingeforløbet
  • Restlæreaftaler
  • Korte uddannelsesaftaler (fra 1. januar 2022 må der kun indgås en korte aftale pr. virksomhed)
  • Delaftaler (for elever i skolepraktik)
  • VFP i korte perioder (Du har i alt mulighed for 6 ugers VFP, og ikke mere end 3 uger i samme virksomhed. Måles er at VFP en følges op af en delaftale, kort aftale, restlære).

  Skoleoplæringscentret skal sikre, at vekseluddannelsesprincippet fastholdes i elevens uddannel­sesplan. Det betyder, at Skoleoplæringscenter HANSENBERG skal understøtte, at eleverne når flest mulige læremål i en virksomhed.

 • Månedlig skoleoplæringsydelse

  I 2021 er der følgende 2 satser for skoleoplæringsydelse:

  • Under 18 år: 3.345 kr. pr. måned før skat
  • Over 18 år: 8.008 kr. pr. måned før skat

  Godtgørelsen er skattepligtig.

   

  Det er muligt at blive sendt i virksomhedsforlagt oplæring i en virksomhed. Under denne oplæring vil du fortsat få ydelsen udbetalt.

  Indgår du en uddannelsesaftale, som enten er en delaftale, kortaftale eller en restlæreaftale med et lærested, bliver du formelt ansat som elev i virksomheden. Du får derfor udbetalt elevløn i den periode, uddannelsesaftalen varer.

 • Hvornår tilbydes skoleoplæring? (EMMA-kriterier)

  Før du kan få tilbud om skoleoplæring, skal du selv have gjort en stor indsats for at finde læreplads i en virksomhed. En række krav skal være opfyldt:

  Fra afslutningen af grundforløbet og under hele skoleoplæringsforløbet skal du opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier:

  • Du skal have gennemført grundforløbet.
  • Du skal være egnet til uddannelsen.
  • Du skal være aktivt søgende.
  • Du skal være parat til at tage imod et tilbud om læreplads - også selv om det er et helt andet sted geografisk, end hvor du bor.
 • Pligt til at søge læreplads under skoleoplæring

  Når du er i skoleoplæring, har du pligt til aktivt at søge læreplads i virksomheder - også uden for lokalområdet. Du skal samtidig være indstillet på at tage en læreplads inden for en anden beslægtet uddannelse end den ønskede. Hvis en beslægtet uddannelse udbydes uden oplæring i en virksomhed, vil du også kunne blive tilbudt en plads på denne uddannelse.

SPØRG EN virksomhedSKONSULENT

På HANSENBERG gør vi vores bedste for at hjælpe dig med at finde en læreplads.

Har du brug for råd og vejledning til at finde en læreplads, kan du med fordel kontakte en af vores virksomhedskonsulenter.

Fakta om skoleoplæringscentret

Læs mere om løn- og arbejdsforhold, ordensregler, fravær og fri samt forsikringsforhold mv. i folderen her.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden