Ecvet

Ecvet

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training", og er et europæisk meritoverførelsessystem inden for de erhvervsrettede uddannelser.

Der er to formål med ECVET: At fremme livslang læring og at øge mobiliteten mellem medlemslandene i Europa. Disse formål tilgodeses gennem anerkendelse, akkumulering og overførelse af læring mellem forskellige læringsmiljøer og på tværs af landegrænser og systemer i Europa.
ECVET skal således skabe en fælles forståelse og ikke mindst et fælles sprog for anerkendelse og overføring af læring og kvalifikationer i Europa.

Fokus på læringsudbyttet

Det særlige ved ECVET er, at det sætter fokus på læringsudbyttet, Learning Outcome – det vil sige på, hvad en person kan og ved - og ikke på, hvordan han eller hun har opnået denne kunnen eller viden.

ECVET kan bruges både til nationale og tværnationale aktiviteter, men vi har i Danmark valgt udelukkende at bruge det i forbindelse med mobilitet på tværs af landegrænser, både når vi sender elever ud, og når vi modtager udenlandske elever inden for de erhvervsrettede uddannelser.

 

Læs mere i folderneBrug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden