Uddannelsesaftaler

For elever

FORSKELLIGE FORMER FOR UDDANNELSESAFTALER

Læs mere under de enkelte aftaler.

 • Den almindelige uddannelsesaftale

  Virksomheden skal være godkendt til hele dit uddannelsesforløb og samarbejder med erhvervsskolen om hele din uddannelse.

  Virksomheden har det økonomiske, juridiske og uddannelsesmæssige ansvar i hele aftalens forløb.

  Uddannelsesaftalen kan gælde fra grundforløbets afslutning eller fra din start på grundforløbet.

 • Kombinationsaftale

  En (ordinær) kombinationsaftale er en særlig form for aftale, hvor du indgår en aftale med flere virksomheder om læretiden.

  Det særlige ved denne ordinære kombinationsaftale er, at alle elementer i aftalen skal være på plads ved start på første del af kombinationsaftalen.

  Der er dog kun prøvetid i den første del af kombinationsaftalen, du starter altså ikke i en ny prøvetid ved hver virksomhed.

 • Ny mesterlære

  Ny mesterlære er en særlig form for start på en erhvervsuddannelse, hvor du i det første år er i lære i virksomheden, i stedet for at tage det ordinære grundforløb på skolen.

  I løbet af dette år skal du opnå kompetencer, så du er klar til at starte på hovedforløbet. Virksomheden overtager dermed ansvaret for at nå de uddannelsesmål, der normalt er skolens mål i grundforløbet.

  Aftalen om ny mesterlære dækker normalt hele uddannelsesforløbet.

 • Kort uddannelsesaftale

  En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst en periode i virksomheden og en hel skoleperiode.
  Fra den 1. januar 2022 kan en korte aftale kan forlænges eller fornyes 1 gang. Der kan dog gives dispensation til at indgå yderligere en kort aftale af det relevante faglige udvalg.

  Denne aftaleform er for virksomheder, som er fuldt godkendt som lærested, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb.

  Hvis du ikke begynder på en ny aftale efter afslutning af en kort uddannelsesaftale, har du ret til at blive optaget i skoleoplæring, hvis den valgte uddannelse udbydes med skoleoplæring, og hvis du opfylder reglerne (EMMA).

Blanketter til uddannelsesaftaler 

Digitale uddannelsesaftaler udarbejdes på Elevplan

Du kan få adgang til de digitale uddannelsesaftaler med dit normale login.
Virksomhedsmedarbejdere skal dog benytte NemID.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden