Tilmelding, tilskud og kompetencevurdering

Sådan tilmelder du dig - se også mulighederne for tilskud og kompetencevurdering

Oplev uddannelserne, Åbent Hus den 27. januar

Åbent Hus januar 2018

online Tilmelding 

 
Tilmeld dig online under det enkelte kursus


Hvis du er i arbejde, bliver din tilmelding automatisk videresendt til www.efteruddannelse.dk 

Virksomheder bliver også linket videre til www.efteruddannelse.dk. Her kan virksomheden også få hjælp og finde vejledning.


Kriterier for optagelse

Alle kursister optages efter først til mølle-princippet.


Indkaldelse eller aflysning

Du vil modtage en indkaldelse (eller aflysning i tilfælde af for få tilmeldinger) til kurset ca. 1 uge før kursusstart. Vi sender alle indkaldelser eller aflysninger via e-mail. Hvis e-mailadressen ikke er oplyst, sendes indkaldelsen eller aflysningen pr. post.

Husk at læse mere under "Afbud og aflysning", hvis du bliver forhindret i at deltage på kursus.


Deltagerbetaling

Alle AMU-kurser er pålagt et deltagergebyr.

Deltagergebyret for AMU-kurser er 108-272 kr. pr. dag. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse skal ikke betale deltagergebyr, men deltager gratis. Vær opmærksom på, at kursusdeltagelsen skal godkendes af din A-kasse, og du kan altid spørge din A-kasse eller dit jobcenter om dine muligheder for deltagelse i AMU-kurser.


Kost og logi

Hvis du bor mere end 60 km fra undervisningsstedet, kan du blive indkvarteret under kurset efter gældende regler.


Læs mere under praktiske informationer.

 

Hotline 

Efteruddannelse.dk har etableret en hotline for kommende kursister (og virksomheder).

Her du kan få svar på dine spørgsmål og få hjælp med tilmeldingen  

  • Hotline 7021 2159

Hotlinens åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 8-16

Torsdag kl. 8-18

Fredag kl. 8-14

Tilskud og regler

Alle AMU-kurser giver mulighed for at søge VEU-godtgørelse. Du skal dog være berettiget til at søge VEU-godtgørelse

 

Hvad er VEU-godtgørelse, og hvem er målgruppen?

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. 

Som udgangspunkt er du i VEU-målgruppen og berettiget til godtgørelse. Det er din A-kasse, der administrerer ordningen og afgør, om du er VEU-berettiget.

Hvis du ikke er medlem af en A-kasse, vil HANSENBERG administrere din VEU-godtgørelse.

Hvis du får løn under kurset, skal din arbejdsgiver søge VEU digitalt eller via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk  

Hvis du ikke får løn under kurset, så kontakt HANSENBERGs studieadministration på tlf. 7932 0132.

Du kan få VEU-godtgørelse for de dage, du er væk fra arbejdet for at være på kursus. Satsen svarer til 100 % af dagpengesatsen.

 

Sats for VEU godtgørelse

Fra januar 2016 er satsen 3.344 kr. pr. uge eller 668,80 kr. pr. dag.

Læs mere på www.veug.dk

Befordringstilskud

Du kan få befordringstilskud, hvis du har over 24 km fra hjem til skole (t/r), og der gives tilskud til maksimalt 576 km pr. dag ved daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted.

Tilskuddet er skattefrit.

Hvis du er indkvarteret under uddannelsen, fx på skolehjem, kan du få befordringstilskud mellem indkvarteringsstedet og bopælen i forbindelse med ud- og hjemrejser i weekends mv. Her er maksimumgrænsen 400 km pr. rejse.

 

Sats for befordringstilskud

Satsen for befordringstilskud er 1,00 kr. pr. km i 2016.

Tilskud til kost og logi

Du er berettiget til tilskud til kost og logi, hvis du har mere end 60 km til uddannelsesstedet. Du kan få tilskud til kost og logi, hvis du overnatter i Kolding. Der ydes maksimalt 500 kr. pr. døgn.

 

Sådan søger du godtgørelse og tilskud

Godtgørelsen og befordringen skal søges via

www.efteruddannelse.dk

RealKOMPETENCEVURDERING (RKV)

Realkompetencevurdering (RKV/IKV) i AMU er en realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og de kompetencer, som du har tilegnet dig gennem erhvervserfaring, fritidsaktiviteter, kurser samt uddannelse.

Hvis du arbejder inden for et fagområde, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, kan du få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

På den måde kan du få et bevis på det, du allerede kan. Dokumentationen vurderes af en vejleder på HANSENBERG, som vil udarbejde din uddannelsesplan, så du får et grundlag for at kunne videreuddanne dig.

Får at få foretaget en RKV skal du først indsamle dokumentation som fx eksamensbeviser, kursusbeviser, jobbeskrivelser, udtalelser, tjenestetidsattester og CV mv.

  • Få flere informationer
  • Bestil en Realkompetencevurdering RKV - Ring på 7932 0100 og spørg efter vejledningscentret

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden