Efteruddannelse - vejen til nye muligheder

Der er mange muligheder for dig, der drømmer om at blive opkvalificeret og få papir på det, du kan, ud fra de erfaringer du har i forvejen.

Oplev uddannelserne, Åbent Hus den 27. januar

Åbent Hus januar 2018

På HANSENBERG sikrer vi opdaterede erhvervsrettede AMU-kurser og efteruddannelse, der er specialiserede og aktuelle, og som gør, at du kan holde fingeren på pulsen i takt med arbejdsmarkedets udvikling.


Vi har AMU-kurser og efteruddannelsestilbud inden for stort set alle fag, industri, dyr og landbrug, sundhed, service og livstil, media samt håndværk og teknik.

Vores mission om lærelyst og kompetenceudvikling er i høj fokus hver gang, vi har kursister på kursus. Det vil sige, at undervisningen tager udgangspunkt i din aktuelle arbejdssituation og dine reelle kompetencer.

 

SE, HVILKE KURSER VI UDBYDER, OG HVORDAN DU KOMMER GODT I GANG


VI ER GODKENDT TIL flERE END 200 forskellige AMU-KURSER 

(ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSESKURSER)

Fakta om AMU-kurser

  • AMU består af korte kursusforløb, som du kan tage enkeltvis eller skræddersy og sammensætte præcis til dine behov. Alle kurserne er kompetencegivende og kan give dig merit til andre uddannelser samt en mulighed for at gå vejen fra ufaglært til faglært.

 

  • Du deltager på efteruddannelsen under AMU-ordningen, uanset om du er faglært og ufaglært. Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund, og det gør ingen forskel, om du arbejder i en privat eller offentlig organisation, eller om du ledig eller selvstændig. Kurserne retter sig dog særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund

 

  • Det krav, der er gældende for alle AMU-kurser, er, at du skal have et dansk CPR-nummer og være bosiddende i Danmark eller have reel beskæftigelse i Danmark.

 

  • Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

KURSUSBESKRIVELSER OG INSPIRATION

 

Hent inspiration fra kursusbeskrivelser


Efteruddannelse for tandklinikassistenter

Der er et stigende behov for opkvalificering af tandklinikassistenter – både fagligt, alment og personligt. Det kan være ønsket om at ajourføre, opdatere eller udbygge sine kvalifikationer, fx som følge af arbejdet med nye eller udvidede funktionsområder, eller at der udvikles nye materialer, metoder og teknikker.

Det kan godt betale sig at blive efteruddannet, så tandklinikkerne fortsat kan give kunderne den mest optimale behandling og dermed bevare konkurrenceevnen.

Grib muligheden for at styrke klinikken, og skab mere værdi for både dig og din arbejdsplads ved at tage et kursus.


SE, HVILKE KURSER VI UDBYDER, OG HVORDAN DU KOMMER GODT I GANG

AMU-KVALITET

Arbejdsmarkedsuddannelserne evalueres via et landsdækkende værktøj viskvalitet.dk eller "De Systemfælles Redskaber". Du kan læse mere om systemet på viskvalitet.dk.

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden