Kølecertifikat, mindre anlæg

køleekspert

Bliv klar til køl

Kølecertifikat, mindre anlæg

KMO-beviset omfatter grundlæggende viden om opbygning af køle/varmepumper, håndtering af kølemidler og til 2,5 kg., samt miljøbelastning.

Certifikatprøven er indeholdt i forløbet, og der er prøve i fagene.

 

Særlige adgangskrav til kurset: 
For at deltage i AMU-uddannelsen skal du være uddannet VVS-energispecialist. Se yderligere adgangskrav under de forskellige fagbeskrivelser herunder.

Tag alle 3 amu-fag på 10 dage 
Hvis du ikke ønsker at deltage i alle 3 fag, så kontakt venligst HANSENBERG, se kontaktinformationerne nederst på siden.

HVAD KAN DU EFTER AT HAVE FULGT DETTE KURSUS?

 • Køleteknik, klargøring og idriftsættelse (3 dage)

  Fagnummer: 40855

  Målgruppe: 
  Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for køleteknik, klargøring og idriftsættelse, og som har gennemført uddannelsen 47139 Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende og 47140 Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn - med tilfredsstillende resultat - eller har tilsvarende forudsætninger.

  Efter kurset kan du udføre:

  • indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedsprøvning.
  • lækagekontrol og styrketest.
  • hårdlodning på køleanlæg og udføre korrekt dokumentation for opstart og idriftsættelse.

  Du har endvidere fået kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter såvel som de miljømæssige aspekter med særlig fokus på den drivhuseffekt, der er i forbindelse med arbejde på indeslutninger indeholdende flourholdige kølemidler (HFC-transmissionsmidler), samt relevant lovgivning på området.

  Efter kurset er du berettiget til at tage relevante test i forbindelse med den lovpligtige autorisation, der skal til for at arbejde med visse fluorholdige kølemidler (F-gas) op til en kølemiddelfyldning på 2,5kg.

 • Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende (5 dage)

  Fagnummer: 47139

  Målgruppe: 
  Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for det køletekniske område, og som har kompetencer til at udføre lodninger på kobberrør op til 12 mm.
  Du skal have bestået AMU-faget 47306 "Hårdlodning af kobber og stål til DN13" for at deltage.

  Efter kurset kan du:

  • forstå den køletekniske kredsproces, samt dennes hovedkomponenter og funktion.
  • selvstændigt klargøre kølesystemet til påfyldning af kølemiddel op til en fyldning på maksimalt 2,5kg, herunder kunne teste systemet for tæthed og styrke, samt udføre evakuering ifølge standard praksis og efter gældende lovgivning på området.
  • tilslutte slanger og manometersæt med mindst mulig emission, samt overføre en den mængde kølemiddel som står på kølesystemets mærkeplade ved brug af en vægt.
  • efter at den givne mænge kølemiddel er overført, kan du udføre direkte lækagetest efter kravene i lovgivningen.
  • anvende en tømmestation til tømning af et kølesystem for kølemiddel og ved hvilke regler der gælder for returflasker til forurenet kølemiddel og kompressorolier.
  • anvende de fysiske regler der gælder for kølemidlets termodynamiske omdannelser ved brug af SI og afledte enheder, samt ved brug af manometre og termometre overføre disse data til køleanlæggets udstyrslister, og afgøre hvilken miljøbelastning (GWP) det anvendte kølemiddel vil give anledning til i forbindelse med et eventuelt udslip.
  • kommunikere med leverandører af såvel reservedele som hele units, samt med kunder i forbindelse med ibrugtagning og service.

  Du har opnået viden om gældende lovgivning på området, omfattende både stationært og transportabelt udstyr.

 • Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn (2 dage)

  Fagnummer: 47140

  Målgruppe: 
  Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for det køletekniske område, og som har gennemført uddannelsen: 47139 "Køle-fryse-komfortanlæg grundlæggende" med tilfredsstillende resultat eller har tilsvarende forudsætninger.

  Efter kurset kan du:

  • opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 2,5kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil, samt indregulere sådanne anlæg med hensyn til overhedning uanset om køleanlægget indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel, samt optage data til bestemmelse af køleanlæggets COP værdi.
  • overføre relevante data fra et velfungerende køleanlæg til udstyrslister, og anvende disse data i forbindelse med indirekte lækagetest, samt til vurdering af om anlægget fungerer tilfredsstillende, og udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en kølemiddelfyldning mellem 1kg og 2,5kg, efter leverandørens anvisninger. 
  • fejlfinde på køleanlæg ved brug af køleteknisk måleudstyr.
  • returnere forurenet kølemiddel efter gældende lovgivning og kender til de regler der gælder for transport af farligt gods.
  • kommunikere med samarbejdspartnere og kolleger i forbindelse med informationsindsamling.

Fakta

Kursussted

HANSENBERG,
C.F. Tietgens Vej 11,
6000 Kolding

AMU-fagkoder

 • 40855
 • 47139
 • 47140

 

Deltagerpris

Samlet pris for 3 AMU-fag:
kr. 1.280,00

Pris uden for AMU-målgruppen, kr. 8.421,56

Startdato

31. oktober 2022

Slutdato

11. november 2022

Tilmeldingsfrist

16. oktober 2022

Varighed

10 dage

Undervisningsform

Dagsundervisning 

Kl. 08.00-15.24

Minimum antal deltagere

12 (max 16)

Deltagerbetaling og støttemuligheder

Tilmelding og tilskud

Har du brug for hjælp til tilmelding eller til at søge om godtgørelse, så ring til hotline på 7021 2159

Har du nogen spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte:

 • Pernille Baun Larsen

  Studiesekretariat
  Studiesekretær
  Tlf. +4579320399
  pbl@hansenberg.dkBrug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden