Fagveterinærsygeplejerske i ledelse, modul 4 af 4

Efteruddannelse for dig, som er fagveterinærsygeplejerske

 • Du bliver klædt på, så du kan være med i tilrettelæggelse af MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) og kende fordele og ulemper samt GRUS (GruppeUdviklingsSamtaler).
 • Du bliver klædt på i forhold til ansættelsesrettens væsentligste regler, og du bliver i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger. 
 • Du bliver klædt på til at afholde personalesamtaler f.eks. MUS-, ansættelses- og afskedigelsessamtaler. 
 • Du introduceres til 'Den svære samtale'. Med udgangspunkt i dine erfaringer får du øvelse i at styrke din personlige gennemslagskraft.
 • Du får redskaber til at skelne mellem konfliktfremmende og konflikthæmmende adfærd, så du kan yde en professionel serviceorienteret adfærd over for både kunder, kolleger og chefer uden at give køb på dig selv, dine behov og værdier. 
 • Efteruddannelsen består af 4 moduler fra september 2018 til juni 2020. Det betyder, at du får god tid til at afprøve den nye teori i praksis før eksamen.

Fakta

Kursussted

HANSENBERG, Organia
Vranderupvej 90
Vranderup
6000 Kolding

AMU-fagkoder

40399
40400
40406
40446
47751
44853

 

Deltagerpris

Kr. 1.658

Pris uden for AMU-målgruppen kr. 7.034

Efteruddannelsen for dig, som er fagveterinærsygeplejerske, foregår over 4 moduler. Udover AMU-fagkoderne indeholder efteruddannelsen 7 kursusdage, som ikke er AMU-fag. Den samlede pris for disse er 29.500 kroner. Beløbet bedes indbetalt før opstart på modul 1.

Startdato

AMU-fagkode 40399: 5. februar 2020

AMU-fagkode 40400: 6. februar 2020

AMU-fagkode 40406: 7. februar 2020

AMU-fagkode 40446: 2. marts 2020

AMU-fagkode 47751: 22. marts 2020

AMU-fagkode 44853: 25. marts 2020

Slutdato

AMU-fagkode 40399: 5. februar 2020

AMU-fagkode 40400: 6. februar 2020

AMU-fagkode 40406: 7. februar 2020

AMU-fagkode 40446: 4. marts 2020

AMU-fagkode 47751: 24. marts 2020

AMU-fagkode 44853: 27. marts 2020

 

 

Tilmeldingsfrist

1. september 2018

Eksamen

Eksamen afvikles over 2 dage:

Enten den 16. juni eller den 17. juni 2020

Du skal kun til eksamen 1 dag

Varighed

11 dage

Undervisningsform

Dagsundervisning 

Kl. 08.00-15.24

Minimum antal deltagere

12

Deltagerbetaling og støttemuligheder

Har du brug for hjælp til tilmelding eller til at søge om godtgørelse, så ring til hotline på 7021 2159

Brochure

Hent brochuren hvor du kan læse om andres oplevelser med efteruddannelsen

Link 

Målgruppe

Fagnummer 40399: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Medarbejderen er i HR-funktionen beskæftiget med medarbejderudvikling.

Fagnummer 40400: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder fungerer som vejleder i forhold til gennemførelse af MUS og GRUS samtaler.

Fagnummer 40406: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Medarbejderen arbejder med personalejura. 

Fagnummer 40446: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere med personaleansvar. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Fagnummer 47751: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Fagnummer 44853: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

 

HVAD KAN DU EFTER AT HAVE FULGT DETTE KURSUS?

 • Administration af MUS

  Fagnummer 40399  

  Deltageren kan bistå leder og medarbejder med at tilrettelægge medarbejderudviklingssamtaler (MUS), i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer herfor.Deltageren kan sikre at de nødvendige redskaber i form af fx skemaer, samtalereferater mm. er til stede i forbindelse med samtalen.Deltageren kan efter gennemført samtale registrere og behandle aftaler indgået på mødet mellem leder og medarbejder i overensstemmelse med virksomhedens retningslinier herfor og kan være med til at sikre, at der bliver fulgt op på MUS samtalerne fx i forhold til ønsker om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

 • Rådgivning om brug af MUS-/GRUS-værktøjer

  Fagnummer 40400 

  Deltageren kan i sin funktion som HR-medarbejder redegøre for og rådgive ledere og medarbejdere om hvornår det er relevant at bruge MUS henholdsvis GRUS (medarbejderudviklingssamtaler/ gruppeudviklingssamtaler).Deltageren kan rådgive ledere og medarbejdere om anvendelsen af MUS/GRUS, herunder udvælge relevante værktøjer i forbindelse med gennemførelse af MUS/GRUS samtaler.

 • Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver

  Fagnummer 40406 

  Deltageren kan i samarbejde med den juridiske ansvarlige medvirke i den daglige behandling af personalesager, herunder kommunikation af afgørelser og retningslinier til medarbejderne.Deltageren kan selvstændigt indhente relevant materiale til brug for behandling af personalesager, herunder eksempelvis retsregler og tidligere afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom mv. 

 • Kommunikation som ledelsesværktøj

  Fagnummer 47751

  Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

 • Kommunikation og konflikthåndtering – service

  Fagnummer 44853 

  Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner. Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

 • Jane Noyé Meng

  Studiesekretariat
  Studiesekretær
  Tlf. +4579320136
  jm@hansenberg.dk

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden