Fagveterinærsygeplejerske i ledelse, modul 3 af 4

Efteruddannelse for dig, som er fagveterinærsygeplejerske

 • Du bliver bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning samt faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere.
 • Du bliver klar til at lede møder effektivt. Vi tager fat på formål, form og indhold, og hvordan du bliver en troværdig mødeleder.
 • Du får værktøjer til at forstå mennesker og organisationskulturers forskellige adfærdsstile og kunne anvende denne viden situationsbestemt både i relation til kunder, kolleger og chefer, så du fremmer relationer, motivation og trivsel, så der skabes grobund for øget effektivitet og produktivitet.
 • Du bygger videre på din viden om anerkendende ledelse og træner i aktiv lytning og coaching.
 • Du kan i ledelsesfunktionen f.eks. organisere og strukturere de enkelte processer i behandling af problemer
 • Efteruddannelsen består af 4 moduler fra september 2018 til juni 2020. Det betyder, at du får god tid til at afprøve den nye teori i praksis før eksamen.

Fakta

Kursussted

HANSENBERG, Organia
Vranderupvej 90
Vranderup
6000 Kolding

AMU-fagkoder

47753
47754
47755
42833
43572

Deltagerpris

Kr. 1.946

Pris uden for AMU-målgruppen kr. 6.517

Efteruddannelsen for dig, som er fagveterinærsygeplejerske, foregår over 4 moduler. Udover AMU-fagkoderne indeholder efteruddannelsen 7 kursusdage, som ikke er AMU-fag. Den samlede pris for disse er 29.500 kroner. Beløbet bedes indbetalt før opstart på modul 1.

Startdato

AMU-fagkode 47753: 27 august 2019

AMU-fagkode 47754: 30. august

AMU-fagkode 47755: 16. september 2019

AMU-fagkode 42833: 18. september 2019

AMU-fagkode 43572: 9. oktober 2019

 

Slutdato

AMU-fagkode 47753: 29. august 2019

AMU-fagkode 47754: 30. august

AMU-fagkode 47755: 17. september 2019

AMU-fagkode 42833: 19. september 2019

AMU-fagkode 43572: 11. oktober 2019

Tilmeldingsfrist

1. september 2018

Varighed

11 dage

Undervisningsform

Dagsundervisning 

Kl. 08.00-15.24

Minimum antal deltagere

12

Deltagerbetaling og støttemuligheder

Har du brug for hjælp til tilmelding eller til at søge om godtgørelse, så ring til hotline på 7021 2159

Brochure

Hent brochuren hvor du kan læse om andres oplevelser med efteruddannelsen

Link

Målgruppe

Fagnummer 47753: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Fagnummer 47754: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Fagnummer 47755: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Fagnummer 42833: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Fagnummer 43572: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

 

HVAD KAN DU EFTER AT HAVE FULGT DETTE KURSUS?

 • Ledelse og samarbejde

  Fagnummer 47753 

  Deltageren er bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Deltageren er bevidst om sin rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

 • Mødeledelse

  Fagnummer 47754 

  Deltageren kan som et element i ledelsesfunktionen afholde og lede forskellige typer af møder, fx afdelingsmøder og tavlemøder. Deltageren kan fastlægge mødets formål og indhold og sikre, at mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.

 • Anvendelse af situationsbestemt ledelse

  Fagnummer 47755 

  Deltageren kan efter kurset anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. Deltageren kan desuden skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet, uden at det resulterer i stress og mistrivsel.

 • Anerkendende ledelse

  Fagnummer 42833 

  Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse.Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

 • Ledelse af forandringsprocesser

  Fagnummer 43572 

  Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.I jobfunktionen indgår:- Kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer kreative og dynamiske forandringsprocesser- Bevidsthed om krav til lederrollen i et procesudviklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner.

 • Jane Noyé Meng

  Studiesekretariat
  Studiesekretær
  Tlf. +4579320136
  jm@hansenberg.dk

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden