Efteruddannelse - lær nyt hele livet

Efteruddannelse er en konkurrenceparameter

HANSENBERG's efteruddannelsescenter tilbyder erhvervsrettet opkvalificering og efteruddannelse via arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). 

Se det aktuelle udbud her 

Link til ny portal for voksenuddannelse i Danmark: voksenuddannelse.dk


Hos os kan du tage efteruddannelse inden for jern & metal, bygge- og anlæg, grafiske fag, landbrug og dyr, tandpleje, fitness samt hotel & restauration.

Vi udbyder relevant efteruddannelse, der matcher de nye krav, som brancherne bliver mødt med fra deres kunder og lovgivningen. Vi samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner om at sammensætte et målrettet forløb for virksomheder og enkeltpersoner. Flere af vores arbejdsmarkedsuddannelser, AMU, udbydes som garantikurser. Det er din garanti for, at efteruddannelsen gennemføres.

  1. Efteruddannelse tilbydes til dig, som har en erhvervsuddannelse, og til dig, som ikke har papir på en uddannelse, men god arbejdserfaring fra erhvervslivet og/eller det offentlige.
  2. Efteruddannelse tilbydes til proaktive virksomheder, som ser kompetenceudvikling som en af virksomhedens stærkeste konkurrenceparametre.
  3. Til jer, som er nye brugere af voksen- og efteruddannelse, tilbyder vi rådgivning og sparring.

HANSENBERGs strategi for efteruddannelse er at udbyde:

  1. Sikkerheds- og certifikatkurser
  2. Efteruddannelse for faglærte og ufaglærte inden for branchen
  3. Opkvalificering af ledige til branchen

 

Læse, skrive, regne og matematik

Vi samarbejder med VUC, CSV og AOF Sydjylland om Forberedende VoksenUndervisning, FVU, og ordblindeundervisning.

Link

 

Kompetencefonde

Før du deltager i arbejdsmarkedsuddannelse, vil vi opfordre dig til at undersøge, om du er dækket af en kompetencefond. Det kan betyde flere kroner til efteruddannelse. Spørg gerne din leder eller personaleafdeling - de kan hjælpe dig.

Link til kompetencefonde.dk

 

Fakta om arbejdsmarkedsuddannelser, AMU

  • AMU består af korte kursusforløb, som du kan tage enkeltvis eller skræddersy og sammensætte præcis til dine behov. Alle kurserne er kompetencegivende og kan give dig merit til andre uddannelser samt en mulighed for at gå vejen fra ufaglært til faglært.

 

  • Du deltager på efteruddannelsen under AMU-ordningen, uanset om du er faglært og ufaglært. Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund, og det gør ingen forskel, om du arbejder i en privat eller offentlig organisation, eller om du ledig eller selvstændig. Kurserne retter sig dog særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund

 

  • Det krav, der er gældende for alle AMU-kurser, er, at du skal have et dansk CPR-nummer og være bosiddende i Danmark eller have reel beskæftigelse i Danmark.

 

  • Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

AMU-KVALITET

Arbejdsmarkedsuddannelserne evalueres via et landsdækkende værktøj viskvalitet.dk eller "De Systemfælles Redskaber". Du kan læse mere om systemet på viskvalitet.dk.

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden